Talare

Ann-Sofi Lodin

Regiondirektör Västra Götalandsregionen

 

 


Myrna Palmgren

Att tänka efter ”före” istället för att springa bakom och lappa och laga verkar vara en självklar princip i vilken verksamhet som helst. Men ändå är vi många gånger bättre på att släcka bränder och parera för överraskningar än att faktiskt undvika dem genom en hållbar strategisk plan. Konsekvenserna kan bli inställda canceroperationer, överfyllda avdelningar och akutmottagningar, och oacceptabla väntetider. Dessutom förlorar vi initiativet och förmågan att ligga flera steg före. Hur ta man sig ur den här gropen, utan att ständigt falla tillbaks? Vad är problemet och vad är framgångsrik strategisk planering och styrning?

Myrna Palmgren är i grunden matematiker och doktor inom optimeringslära. Hon arbetar för närvarande med planering och styrning inom Region Östergötland. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsfrågor hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne, och SOS Alarm.
Myrna ingår i SKLs expertgrupp för ”Heltid som norm”. Hon utnämndes till årets kommunalekonom 2012 med motiveringen: ”Hon har på ett föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten.


MM

Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg är historiker. Har arbetat som diplomat i Hanoi och Genève. Han har också arbetat på Riksrevisionsverket, Finansdepartementet, Svenska Kommunförbundet och Saco. Den röda tråden för honom har varit ekonomi och strukturfrågor. Gunnar Wetterberg har även varit med i ”På spåret” och ”Fråga Lund” på SVT.

 


Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är filosof. Disputerade i filosofi i januari 2010 på avhandlingen Kunskapens gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet och är numera docent. Hon är verksam som forskare och lärare vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon medverkar återkommande i radioprogrammet ”Filosofiska rummet” i P1 Sveriges radio.