Skolbesök i London

Onsdag den 22 januari 2020
 
Häng med på skolbesök i London! Vi har valt ut fantastiska skolor som vi tror kan berika dig i ditt arbete, antingen genom inspiration hur de använder digitala verktyg i undervisningen, deras pedagogiska inriktning, skolornas lärmiljö eller av deras skolsystem som skiljer sig från Sveriges. Under de senaste årens satsning på digitala verktyg i Sverige (1-till-1) så ligger skolorna i London inte längre lika långt framför Sverige. Många skolor i Sverige har kommit längre. Men vi tror ändå att det finns många andra idéer att ta med sig från dessa skolor i London.

Även i år har vi ordnat besök på skolor som nästan alla ligger inom 1 timmas resväg från vårt hotell. Sex bussar med 30 platser vardera kommer att ta er till olika besök. Den 18 december släpps platserna till skolbesöken via mail. Observera att det är begränsade platser till varje besök. Först till kvarn gäller.

Britannia                                    NYHET!
Åldrar: 4-11
Plattform:  Google
Britannia Village Primary School är en blomstrande multikulturell inkluderande skola. På Britannia lär sig eleverna i en säker, omtänksam, utmanande och kreativ miljö. Läroplanen på Britannia är rik på musik, konst, drama, dans, tvärvetenskapliga länkar och utnyttjar det lokala samhället.
Klassrummen på Britannia har interaktiva whiteboards och under år 2-6 har våra elever en Chromebook vardera, vilket ger dem direkt tillgång till Google Suite (G-suite). Lärare är alla välutbildade i användning av G-sviten så att de kan visa utmärkt klassrumspraxis samt underlätta inlärningen utöver skoldagen. Som erkännande för deras utmärkta användning av denna programvara har de erkänts som en Google Reference School.
Britannia Village har inkluderats i årets EdTech 50-skolor. Detta innebär att de har erkänts och ingår i en elitgrupp på 50 skolor som firas för sin användning av utbildningsteknologi för att stödja undervisning och lärande i deras miljö.

Harlow College                     NYHET!
Åldrar: 16
Plattform:  Apple
Besökare på Harlow college kommenterar ofta sin målmedvetna men vänliga och glada atmosfär. Gymnasiet syftar till att ge sina studenter de bästa råd, vägledning och stöd för att hjälpa dem på deras inlärningsresa, där alla heltidsstudenter har en mentor som kan vägleda dem genom sina studieprogram.
Harlow College har vunnit priser för sin innovativa inställning till lärande, som tillhandahåller ett stort utbud av kurser för att utrusta studenterna med de färdigheter som krävs för att förbereda sig för arbetsplatsen, en lärling eller för vidare studier på högskola eller universitetet. Lärarpersonalen har branschkompetens.
Harlow College tilldelades status på Apple Distinguished School i november 2017, vilket innebär att de är erkända för sin initiativrika strategi för att förändra lärande, undervisning och bedömning.

Redden Court                          NYHET!
Åldrar: 11-16
Plattform:  Chromebooks
Redden Court School är en framtidsinriktad skola i Harold Wood-området i Essex. Skolan strävar efter att uppnå det bästa för alla sina elever genom användning av avancerad teknik och ett rikt utbud av utbildningsmetoder. Tillvägagångssättet till undervisning och lärande vid Redden Court fokuserar mycket på utvecklingen av tänkande färdigheter, tankesätt tillväxt och alltmer flexibla elever. Skolan använder Chromebooks och Googles mjukvara mycket framgångsrikt i alla åldersgrupper. G-Suite ger eleverna otaliga möjligheter att arbeta tillsammans med lärare och andra studenter i samma fil, och ger realtidsåterkoppling kring framstegen. Lärare använder Google Classroom för att dela resurser och differentierat arbete genom en virtuell inlärningsmiljö. Chromebooks gör det möjligt för elever att töja gränserna med sin inlärning eftersom de använder en rad Google Apps för att uttrycka sig.

Grazebrook                               NYHET!
Åldrar: 4-11 
Plattform:  Apple
På Grazebrook används digital teknik för att stimulera tänkande och nyfikenhet och öka lärandet. Barnen upplever ett fördjupande, kreativt och tankeväckande lärande, underbyggt av den systematiska utvecklingen av barns kunskap och utövandet av nyckelfärdigheter.
Precis som dess systerskolor är Grazebrooks ambition att erbjuda bästa möjliga grundutbildning i en stimulerande och kreativ miljö. De syftar till att utveckla en passion för lärande, inspirerad av högkvalitativ undervisning, utveckla och bygga på individuella styrkor och talanger. Det finns en förväntning på att alla deras barn når åldersrelaterade nivåer, i linje med nationella förväntningar, som ett minimum, och de syftar till att se till att barriärerna för lärande tas bort, så att varje elev når sin fulla potential.

Richard Challoner School
Åldrar: Pojkskola 11-16 år
Plattform: Apple
Beskrivning: Richard Challoner är en mycket framgångsrik katolsk högstadie- och gymnasieskola som har funnits i Surrey, ända sedan 1959. Skolans syfte med utbildningen är att förbereda sina elever för framtiden. Användningen av iPads gör det möjligt för Richard Challoner att utveckla sina elever för framtida framgångar. 
Personalen har fortlöpande iPad-utbildningar, för att säkerställa att de kontinuerligt kan leda sina elever till att utforska och engagera sig fullt ut med enheterna. Richard Challoner School har även en egen Genius Bar (en teknisk supportstation för iPads) som drivs av eleverna, för eleverna. Appar som de använder är bland annat iTunesU, Google Drive och ShowBie. Skolan specialiserar sig på sport och teknik. De fortsätter att växa och nu har de 1000 elever.

Citat från våra tidigare skolbesök:
”Det bästa med Bett-resan var att få se hur de arbetade med iPads på Richard Challoner.” (2017)
”Jag uppskattade båda besöken, men det på Richard Challoner var mycket professionellt och de arbetade på ett mycket bra sätt med det digitala. Fick många idéer, varav en del kan omsättas i min verksamhet.” (2017)
De var väl förberedda för oss och gav svar på våra frågor.” (2018)
 
Holy Trinity
Åldrar: åldrar 4-11 år
Plattform: iPad + Google Suite/Google Classroom (Apple Distinguished School)
Beskrivning: Skolan ligger i Hackney och är en 1-till-1-iPad-grundskola, som även använder Mac i undervisningen. Hela skolan nyttjar Apple Classroom och Apple School Manager. Även iTunes U används. 
Holy Trinity har barn från spädbarn upp till år 6. Skolan har genomgått en fullständig renovering och samtidigt en stor utveckling, vad gäller digitalisering. Skolan är en ”Apple Distinguished School” och erbjuder därmed även kurser för andra skolor.
 
Citat från tidigare skolbesök under Londonresan 2018:
”Intressant att se en nybyggd skola som använder digital teknik på ett effektivt sätt.”
 
Upplevelsebaserad Google-miljö
Plattform: Alla
Beskrivning: Besök Googles exklusiva "Google for Education Lab" i centrala London. Den 3 timmars uppslukande buzz-sessionen kommer att utmana deltagarna att tänka om kring den inverkan som läromiljöer och digitala verktyg har för att forma studenter som besitter de eftertraktade 21st century skills.
Detta är en upplevelsebaserad skol-/konferensmiljö (nära Buckingham Palace) som Google har byggt upp inför BETT2020 där besökarna kommer att få se hur man kan använda Google i framtiden inom skolan.
Efter otroligt fina vitsord från våra deltagare både förra Året och året dessförinan, så ordnar vi även i år möjlighet att besöka Googles -för eventet- ombyggda kontor mitt i centrala London.
 
Citat från förra årets besök på Google-eventet:
”Mycket bra” (2018)
  
Bowes
Åldrar: 6-13 år
Plattform: Mac, iPads, iPods (Apple Distinguished School)
Beskrivning: Bowes Primary School är en skola, i norra London, med visionen att utveckla kreativa och nyfikna elever samt att inkludera alla. För att åstadkomma detta har eleverna i årskurs 3–6 en-till-en med iPads, för att få tillgång till innehåll, samarbeta med andra elever, få feedback från lärarna och dela sitt arbete. AppleTv i klassrummen tillåter eleverna att dela, redigera och kommunicera under lektionen på nya spännande sätt. Så istället för att sitta som passiva mottagare av lärarlett material så handlar lärande numera om en samarbetande och engagerande process.
Elever på hela skolan använder iPad och iMac för att arbeta kreativt och visa vad de lärt sig, framför allt genom att skapa och dela projekt i iMovie och GarageBand. Skolan har fått se elever med särskilda utbildningsbehov bli mer självständiga och självsäkra tack vare användning av Apple-tekniken.
 Bowes ser väldigt positivt på, och arbetar med, Storbritanniens nya kursplan i programmering (Computing Curricilum). Skolan tycker att det är viktigt att tänka “Vad kommer sen?”, när det gäller digital utveckling och framtiden. Deras senaste investeringar var en 3D-skrivare och en 4D Creative Case.
 Skolan har genom åren varit ett stående studiebesök för oss, där deltagarna alltid varit lika nöjda med vad de fått ta del av. Även om du varit på besök här tidigare år, så är denna skola värt ett besök igen! De utvecklas hela tiden och de hänger verkligen med i den digitala utvecklingen.
 
Citat från tidigare skolbesök:
”Intressant att se hur en "gammal" skola använder digital teknik.” (2018)
” Väldigt bra skolbesök. De pratade mycket mer om sin undervisning, pedagogiska tankar och hur de inkluderar it i sin undervisning.” (2018)
 
Elm Park
Åldrar: 4–11 år
Plattform: iPad
Beskrivning: Elm Park Primary School byggdes 2009 och har ungefär 400 elever, i åldrarna 4–11 år. Skolan låter, bland annat, sina elever programmera och koda hemsidor.
Ett bra exempel på att de hela tiden vill utvecklas, är de har en form av “Hjälp-iPad” i klassrummet. Där kan de elever som har lärt sig eller löst en uppgift göra instruktionsfilmer, som sedan andra elever som behöver hjälp kan titta på.
I alla klassrum sitter en Smartboard och de har även interaktiva golvmattor. På dem kan eleverna till exempel spela fotboll, spela memory och räkna matte. De använder sig både av Apples, Googles och Microsofts appar eller produkter.
Elm Park satsar i huvudsak på webbaserade gratisprogram och de låter Macdatorerna och iPads vara kvar i skolan. De fokuserar på några få program, som de i stället lär sig ordentligt. De har engagerat barnen genom att låta en elevgrupp testa och utvärdera eventuella nya program.
Elm Park arbetar också med Apple som ett regionalt utbildningscenter, som stöder utvecklingen av användningen av digitala verktyg innovativt genom läroplanen.
 
Danesfield
Åldrar4-11 år 
Plattform: PC 
Beskrivning: Danesfield valdes till en Microsoft Showcase School i januari 2016. De undervisar på innovativt och kreativt sätt. Effektivt genom att använda tekniken i lektioner för att förbättra lärandet för att förbereda barnen på Danesfield för inte bara nästa steg i sin utbildning utan också kraven för att arbeta på en arbetsplats på 2000-talet.
På skolans arbetar flera Microsoft Innovative Educator Experts (eller MIEEs). I september 2016 valdes de ut som en utav 6 Microsoft-utbildningsskolor i landet. Danesfield arbetar nära med Microsoft för att leda innovation i utbildningen. De arbetar med bärbara datorer, androidplattor och smartboards. Genom en generös donation 2015 hade de möjlighet att köpa in ytterligare teknologi vilket bidragit till att de har några av de bästa primära skolanläggningar i landet och två ljudisolerade musikstudior.
 
Tormead
Åldrar: Tjejskola 11-18 år
Plattform: iPad (Apple distingued school)
Tormead School är en fristående tjejskola med höga akademiska förväntningar och har en stark historia av framgång i både offentliga undersökningar och universitetsansökningar. Skolan började sin en-till-ett-iPad-implementering under 2012. Nu använder alla lärare och flickor från år 5 uppåt iPad som ett inlärnings- och undervisningsverktyg. Appar som Showbie, Explain everything, Quizlet och Kahoot är en del av tjejernas dagliga lärande, liksom den digitala planeraren som låter dem hantera dagböcker och läxor. ITunes U och iBooks Author används också alltmer inom skolan. Eleverna använder nyskapande undervisningsmaterial som utformats i iBooks Author, spelar in och reflekterar kring lärandet med hjälp av kameran och inbyggda Apple-appar samt skickar in arbeten och får utförlig feedback från lärarna till stöd för utveckling och framsteg. I egenskap som ett Apple Regional Training Center levererar Tormead nu utbildning till andra skolor

Den 18 december släpps platserna till skolbesöken via mail till de som anmält sig till resan.
Observera att det är begränsade platser till varje besök. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig till resan