Program


Moderator: Elisabeth Sjöstedt, chef för Enheten för forskningspolitisk rådgivning, Vetenskapsrådet
 
09.00 
Registrering
 
10.00
Välkomsttal
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
 
10.15 
The Government’s Research Policy Bill - the role of research for a sustainable future
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 
10.30 
Science Policy in Open Societies - from Hanse to Horizon
Ingrid van Engelshoven, minister för utbildning, kultur och forskning, Nederländerna
 
11.00 
Switzerland’s education, research and innovation landscape: an overview
Martina Hirayama, statssekreterare för utbildning, forskning och innovation, Schweiz
 
11.30 
Basic Research and Minds of the Future
Frank Wilczek, professor i teoretisk fysik, MIT och Stockholms universitet
 
12.00 
Lunch
 
13.00 
Forskningsinfrastruktur – digitala möjligheter och utmaningar
Panelsamtal (hålls på svenska)

Forskningen och dess infrastrukturer har idag ett närmast symbiotiskt förhållande, vilket har resulterat i ett ökat behov av forskningsinfrastruktur inom alla discipliner. Tillsammans med en tilltagande digitalisering, leder det till att datamängderna som produceras av infrastrukturerna hela tiden ökar. Samtidigt pågår en global kulturförändring med fokus på att tillgängliggöra forskningsdata. Vad krävs för att Sverige ska kunna möta utmaningarna inom forskningsinfrastruktur och öppen tillgång till data?

Inledning: Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet

Medverkande: Astrid Söderbergh Widding, Fredrik Melander, Peter Honeth, Ingela Nyström, Marianne Gullberg

Kommentator: Mathias Uhlén, professor i systembiologi vid KTH
 
14.30 
Kaffepaus
15.15
Hur ska vi hantera de stora samhällsutmaningarna?
Panelsamtal (hålls på svenska)

Flyktingströmmar, antibiotikaresistens och klimatförändringar. Det är några av de globala utmaningar vi står inför idag och där forskning och innovation kan visa vägen framåt. Men hur organiserar vi forskningssystemet på bästa sätt för att möta dessa utmaningar? Hur ska vi prioritera mellan fri forskning och riktade satsningar? Och hur kan vi förbättra kunskapsöverföringen mellan högskolesektorn och det omgivande samhället så att forskningsresultaten verkligen kommer till nytta i samhället?

Inledning: Lars Kloo, professor och huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet

 

Medverkande: Joakim Palme, Lars Hultman, Anna Sandström, Sanna Koskiniemi, Gustaf Arrhenius

Kommentator: Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

 

16.30
Mingel 
Avslutas 18.00

Med reservation för ändringar. 

Sista dag för anmälan är den 6 november.

För eventuell sen anmälan kontakta anmälningsadministratören Meetagain: support@meetagain.se