Välkommen!

När: Onsdag 20 November 2019 (10.00-16.30)
Var:  Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4
Hitta dit: https://www.stockholmwaterfront.com/find-us/?lang=sv

Forskning har stor betydelse för samhällets utveckling och är också en omfattande sektor där ett flertal aktörer samverkar. Hur bör den svenska forskningspolitiken utformas för att stärka forskningen, bidra till att lösa dagens samhällsutmaningar och skapa ny kunskap för en klokare värld?

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Konferensen vänder sig till forskare, politiker, lärosätesledningar och forskningsfinansiärer, men också till personer inom näringslivet, intresseorganisationer och andra som är engagerade i forskningsfrågor.

Årets evenemang har ett svenskt fokus, men rymmer också en internationell utblick. Vilka politiska strategier har varit framgångsrika i andra länder när det gäller att stärka deras position som forsknings- och kunskapsnation?
 
Medverkar gör bland andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ingrid van Engelshoven, minister för utbildning, kultur och forskning i Nederländerna, Martina Hirayama, statssekreterare för utbildning, forskning och innovation i Schweiz samt Frank Wilczek, professor i teoretisk fysik vid MIT och Stockholms universitet och Nobelpristagare i fysik (2004).

Konferensen är kostnadsfri. Delar av programmet hålls på engelska.

Sista dag för anmälan är den 6 november.

För eventuell sen anmälan kontakta anmälningsadministratören Meetagain: support@meetagain.se

Do you want to receive the programme and practical information in English?
Please contact Helena Bornholm, project leader, Forskningspolitiska dagen (Research Policy Day).
helena.bornholm@vr.se