Keynote speakers 

Ingrid van Engelshoven
Ingrid van Engelshoven är minister för utbildning, kultur och forskning i Nederländerna.

Hon inledde sin karriär 1989 som policyhandläggare för Demokraterna ’66 (D66) och blev senare partiets ordförande (2007-2013). Från 2000 till 2004 var hon chefsstrateg vid ministeriet för transport, offentligt byggande och vattenskötsel. Hon har även suttit i kommunstyrelsen i Haag samt varit rådgivare till det nederländska advokatsamfundet och delägare i kommunikationsbyrån Dröge & van Drimmelen, med särskild inriktning på offentlig verksamhet och företagskommunikation. Våren 2017 valdes hon till parlamentsledamot för D66. Hennes arbete inom representanthuset täckte bland annat inrikesfrågor och civilförvaltning. I oktober samma år utsågs hon till minister.

Frank Wilczek
Frank Wilczek är professor i teoretisk fysik vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.
Sedan 2016 är han även knuten till Fysikum på Stockholms universitet, dit han rekryterats inom ramen för Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare.

Wilczek doktorerade i fysik vid Princeton University 1974. Han är idag en av världens främsta teoretiska fysiker och har bidragit med banbrytande kunskap inom en mängd områden, såsom stark växelverkan, Higgsfysik, svarta hål och strängteori. År 2004 tilldelades han Nobelpriset i fysik, tillsammans med David Gross och David Politzer, för ”upptäckten av asymptotisk frihet i teorin för den starka växelverkan”.

Martina Hirayama
Martina Hirayama är statssekreterare för utbildning, forskning och innovation i Schweiz.

Hon studerade kemi vid bland annat ETH Zurich och doktorerade i teknikvetenskap. Hon fortsatte sina postdoktorala studier inom företagsekonomi och lade fram sin avhandling 1997. År 2003 började hon vid Zurich University of Applied Sciences Winterthur (ZHAW), där hon utvecklade och ledde polymermaterialavdelningen och utnämndes till professor. 2011-2018 var hon direktör för ZHAW:s teknikvetenskapliga fakultet och medlem i universitetets högsta styrelse. Hon har också suttit i ledningen för en rad andra organisationer, såsom den schweiziska nationella vetenskapsfonden, Zurichs handelskammare och Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW).

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans är minister för högre utbildning och forskning.  

Hon har studerat bland annat statskunskap och sociologi och inledde tidigt sin politiska karriär i Socialdemokraterna. 1995 valdes hon in i kommunfullmäktige i Hallsberg och var 2003-2007 vice ordförande. Ernkrans valdes in i riksdagen 2002. Hon har varit ledamot i Kulturutskottet och Socialförsäkringsutskottet, samt ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet (2010-2018) och Utbildningsutskottet (2018-2019).