Bild: C/O City

Program 5 december


Dag ett den 5 december


 
08:30-09:30 
Registrering & välkomstfika
09:30-12:20
Föreläsningar i plenum
Lokal: Drottningholm A+B

Välkomna!
Per Ankersjö, moderator

Låt staden grönska!
Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Hållbar stadsutveckling – globala perspektiv på urbana ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar
Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre  

Paus

Hur gröna är våra svenska städer? – Dagsfärsk statistik från SCB 
Jerker Moström och Stefan Svanström, Statistikmyndigheten SCB

Ekosystemtjänster i praktiken – exempel från Sverige
Att integrera gröna strategier i Kristianstad – grönplanen som verktyg, Per Blomberg, planarkitekt Kristianstad kommun

Att förädla de gröna stadsrummen och stärka ekosystemtjänster i Umeå, Anna Flatholm, projektchef, Umeå kommun

Ökade samhällsnyttor med ekosystemtjänster – Christina Wikberger, miljöstrateg, Värmdö kommun


Hinder och möjligheter för grönskande städer
Samtal på scen mellan
Yvonne Svensson, ställföreträdande GD, Boverket,
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting,
Nancy Matsson, chef Projektutveckling, JM och
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
12:20-13:15
Lunch med utställning
13:15-14.40
Parallella sessioner

Arkitektur, design och ekosystemtjänster (ArkDes) 
Lokal: Drottningholm B

Hur interagerar ekosystemtjänster med den byggda miljön? I denna session diskuterar vi möjligheterna och utmaningarna för att bevara, nyskapa och integrera ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, arkitektur och produktdesign. Hur kan gröna, arkitektoniska och byggnadstekniska kvaliteter stärka varandra?
Medverkande:
  • Analys av ekosystemtjänster med GYF AP i Stora Ursvik – Marie Åslund, WSP, landskapsarkitekt och Håkan Blanck, Sundbybergs stad, landskapsarkitekt
  • Grönatakhandboken  – Daniel Gulliksson, Sweco Architects och Tanja Hasselmark Mason, Scandinavian Green Roof Institute
  • Urban Layers – Peter Eklund, MORF Landskapsarkitektur, landskapsarkitekt och Stina Linder, Ekologigruppen, landskapsarkitekt
Moderator: Ekologigruppen


Ekosystemtjänster + barnperspektiv=sant (Tankesmedjan Movium vid SLU)
Lokal: Hagasalongen 1


De som planerar för naturbaserade lösningar i staden har många bollar i luften: tekniska, biologiska och ekologiska. Varför inte addera barnperspektivet också? Tankesmedjan Movium tror att det går och är möjligt.
På sessionen medverkar:
  • Därför är ekosystemtjänster + barnperspektiv sant, Lena Jungmark, Tankesmedjan Movium vid SLU
  • Ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete i förskolor, Per Askerlund och Ellen Almers, Sustainability Education Research Group, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
  • Lek och ekologi i planering, gestaltning och drift, Fanny Linnros, White Arkitekter.
  • Lekotoper - gröna leklandskap Mimmi Beckman, Örebro kommun och Emma Simonsson, Urbio
 Moderator: Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU

Klimatanpassning med naturbaserade lösningar (Naturvårdsverket)
Lokal: Drottningholm A


Genom att planera med naturens egenskaper som redskap kan vi möta många av samhällets utmaningar samtidigt. Naturen är mångfunktionell och med rätt utformning kan samma lösning exempelvis ge både dagvattenhantering, upplevelsevärden och reglering av lokalklimat. Sessionen kommer att ta utgångspunkt i Naturvårdsverkets kommande vägledning för naturbaserade lösningar och visa på intressanta exempel på naturbaserade lösningar för klimatanpassning.
Medverkande:
  • Vägledning om naturbaserade lösningar för klimatanpassning – Timo Persson och Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket
  • Naturbaserad skyfallshantering i Rålambshovsparken – Linda Pettersson , Urbio och Fredrika Orefelt, Stockholm stad
  • Naturbaserade lösningar i praktiken -– Geraldine Thiere, Ängelholms kommun
Moderator: Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket

 
14.40-15:10
Fika med utställning
15.10-16:30
Föreläsningar i plenum
Lokal: Drottningholm A+B

Regnen maler byen grøn - klimatilpasning i København

Tina Saaby, tidigare stadsarkitekt i Köpenhamns kommun

Grönskande städer – en statsangelägenhet
Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister med ansvar för stadsutvecklingsfrågorna

Medskick från dagen 
Helena Bjarnegård, riksarkitekt
18:00-21:30
Kvällsmingel med filosofiskt samtal 
Tiden och evigheten – ett samtal om hopp, om tid och ett evighetsperspektiv på människan och naturen. Titti Olsson, chefredaktör på Tidskriften STAD/Tankesmedjan Movium, SLU, samtalar med Per Johansson, idéhistoriker och fil dr i humanekologi.

Grön gaffelbuffé och dryck. Alkohol kommer att finnas till försäljning.
Plats: Naturvårdsverket, Virkesvägen 2 i Hammarby sjöstad