Bild: C/O City

Bidra med innehåll

Har du ett intressant projekt eller ny forskning som du skulle vilja dela med dig om på konferensen? Dag 1 anordnas tre parallella sessioner på olika teman, se nedan.
Skicka in en kort beskrivning av ditt bidrag (max en A4) och specificera vilken/vilka session/er du vill medverka i senast den
14 oktober.


 
Klicka här
 
Teman

Arkitektur, design och ekosystemtjänster

Hur interagerar ekosystemtjänster med den byggda miljön? I denna session efterfrågar vi bidrag som diskuterar möjligheterna och utmaningarna för att bevara, nyskapa och integrera ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, arkitektur och produktdesign. Vi efterfrågar också bidrag som identifierar best-practice inom området och hur gröna, arkitektoniska och byggnadstekniska kvaliteter kan stärka varandra.
Arrangör: ArkDes i samarbete Ekologigruppen (moderatorer)


 
Ekosystemtjänster + barnperspektiv=sant
Naturlika miljöer är bland de bästa lekmiljöer vi kan erbjuda våra barn. Där ges barn möjlighet att skapa en egen relation till jord, vatten, flora och fauna. Naturområden erbjuder löst lekmaterial, spännande platser och variation. I arbetet med att planera, utforma och förvalta för ekosystemtjänster har vi en möjlighet att samtidigt berika barns lek- och lärmiljöer. Vi söker goda och intressanta exempel på projekt/planering/forskning där barn och ekosystemtjänster möts!
 Arrangör: Tankesmedjan Movium

 
Klimatanpassning med naturbaserade lösningar
Genom att planera med naturens egenskaper som redskap i stället för tekniska lösningar kan vi möta många av samhällets utmaningar samtidigt. Naturen är mångfunktionell och samma lösning kan med rätt utformning ge till exempel både dagvattenhantering, upplevelsevärden och reglering av lokalklimat. Vi söker goda och intressanta exempel på projekt/planering/forskning med mångfunktionella, naturbaserade lösningar!
Arrangör: Naturvårdsverket