Program

Torsdag 9 januari

09.00
Registrering med kaffe
10.00
Välkomna!
Rolf Solli och Johan Åkesson, organisationskommittén

Inledningstalare
Ann-Sofie Lodin, Regiondirektör, Västra Götaland
Så möter VGR framtiden
11.00
Key note
Myrna Palmgren, Region Östergötland. Arbetar med planering och styrning.
Strategisk bemanningsplanering och marshmallowtestet
12.00
Lunch
13.00
Temasessioner - Session 1 
Läs mer om de olika temana och sessionerna här >>

Tema 1: Digitalisering
Digital transformation i praktiken - möjligheter och utmaningar

Tema 2: Styrning & uthållighet
Varför är det så lätt att börja men så svårt att sluta?

Tema 3: Organisering & arbetsmiljö
Välfärdens kompetensförsörjning och arbetsmiljö- hur hänger det ihop?

Tema 4: Leda för framtidens välfärd
En organisation där det går bra att vara chef
 
15.45
Key note
Gunnar Wetterberg, historiker mm. 
Från skärselden till artificiell intelligens - vart är vi på väg?
16.30
Avslut dag 1
18.30
Konferensmiddag på GöteborgsOperans restaurangFredag 10 januari

08.30
Key note
Jonna Bornemark, docent i filosofi
Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde
09.30
Temasessioner - Session 2 
Läs mer om de olika temana och sessionerna här >>

Tema 1: Digitalisering
Verksamhetsutveckling och agilitet - hur gör man?

Tema 2: Styrning & uthållighet
Kommunalt självstyre och fragmenterad styrning - vägar framåt

Tema 3: Organisation & Arbetsmiljö
När krisen är ett faktum

Tema 4: Leda för framtidens välfärd
Leda för tillit
 
12.00
Avslutande panelsamtal
13.00-
Lunch