Övriga medverkande

Anna Sandström
Science Policy and Relations Director Europe, AstraZeneca

Anna arbetar med att stärka förutsättningarna för AstraZenecas samverkan med akademi och samhälle, och för att skapa ett gott klimat för forskning och utveckling inom life science i Sverige och Europa. Hon har tidigare varit life science-expert på Vinnova och expert på Näringsdepartementet där hon var delaktig i att ta fram den nationella life science-strategin från 2005. Hon är för närvarande styrelseledamot för både KTH och forskningsinfrastrukturen MaxIV samt sitter i styrgruppen för läkemedelsplattformen vid SciLifeLab.

Astrid Söderbergh Widding
Rektor för Stockholms universitet och professor i filmvetenskap

Astrid är engagerad i ett flertal uppdrag som rör finansiering, bedömning och strategisk utveckling av svensk forskning. Hon är ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Knut och Alice Wallenbergs stiftelses huvudmannaråd och Bibsam-konsortiet. Hon är även ledamot i bland annat Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien.
Foto: Eva Dalin

Björn Halleröd 
Professor och huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet

Björn är professor på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han forskar om levnadsförhållanden och fördelning av ekonomiska resurser. Han är huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet och sitter i ledningen för forskningscentret AgeCap.
Foto: F8 Studio

Fredrik Melander
Head of R&D Relations på Science Village Scandinavia AB

Fredrik ansvarar för att etablera utlokaliserade akademiska anläggningar, forskningsinstitut och företag på Science Village i Lund. Han arbetar bland annat med ett Science center i området som ska beskriva och visualisera forskningen vid ESS och MAX IV. Han har en doktorsexamen i statsvetenskap och har tidigare varit senior rådgivare på det danska utbildnings- och forskningsministeriet.
Foto: Kennet Ruona

Gustaf Arrhenius
Vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi

Gustaf är särskilt intresserad av frågor i skärningspunkten mellan filosofi, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. Han leder forskningsprogrammet “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet” på Institutet för framtidsstudier. Han sitter i styrelsen för stiftelsen Jämlikhetsfonden och har varit ledamot i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.​

Foto: Sara Moritz

Ingela Nyström
Professor i visualisering vid Uppsala universitet

Ingela är verksam på institutionen för informationsteknologi och arbetar med bildanalys för medicinska tillämpningar. Hon är ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala. Sedan 2015 ingår hon i rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) på Vetenskapsrådet. 2006–2011 var hon föreståndare för forskningsinfrastrukturen SNIC-UPPMAX. Därefter har hon varit föreståndare för eSSENCE.
Foto: Kajsa Örjavik

Ingrid Petersson
Generaldirektör för Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling
 
Ingrid Petersson har lång erfarenhet av arbete på högsta nivå i de statliga korridorerna, som tidigare statssekreterare i Jordbruksdepartementet och överdirektör i Riksförsäkringsverket. Hon har även arbetat på Astra Zeneca som bl.a. Director Science Relations. Som GD för Formas leder hon en forskningsfinansiär som stöder forskning inom miljö, jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring samt samhällsbyggande.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Joakim Palme
Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Joakim leder bland annat ett forskningsprojekt kring effekterna av den globala finanskrisen på politik och sociala förhållanden i Europa. Han är ordförande för Forte och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och sitter i styrelsen för Uppsala Center for Labor Studies.
Foto: Mikael Wallerstedt

 

Lars Hultman
Vd för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och professor i fysik
 
Lars är professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet och leder SSF, som finansierar högkvalitativ forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Som forskare har han tagit emot flera utmärkelser och är bland annat medlem av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han är även ordförande för CeNano och ledamot i styrelsen för forskningsinfrastrukturen MAX-IV.
Foto: F8 Studio

Lars Kloo
Professor och huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet

Lars är professor vid institutionen för kemi på KTH , där det bedrivs både nyfikenhetsdriven forskning och forskning som söker lösningar på viktiga industriella och samhälleliga problem. Lars leder avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi och forskar om material för förnybar energiomvandling, särskilt solceller.
Foto: F8 Studio

Marianne Gullberg
Professor i psykolingvistik och föreståndare för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet
 
Marianne forskar om vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet och har tidigare arbetat på Max Planck Institute for Psycholinguistics i Nederländerna. Hon är engagerad i eSSENCE och sitter i styrelsen för Pufendorfinstitutet och LUNARC vid Lunds universitet. Hon är ledamot i Academia Europaea och Kungliga Vetenskapsakademien.
Foto: Kennet Ruona

Mathias Uhlén
Professor i systembiologi vid KTH

Mathias startade projektet Human Protein Atlas för att kartlägga människans alla proteiner. Kartläggningen blev klar 2014 och används idag som en resurs av forskare från hela världen. Han har grundat den multi-disciplinära forskningsmiljön Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och sitter i Vetenskapsrådets styrelse.
Foto: Niklas Norberg Wirtén

Peter Honeth
Ämbetsman, tidigare statssekreterare för forskning och högre utbildning
 
Peter har nyligen fått ett uppdrag av Lunds universitet att på nationell nivå driva frågan om finansiering och framtidsstrategi för forskningsinfrastrukturen MAX IV. Han har en bakgrund som universitetsdirektör och förvaltningschef vid Lunds universitet och som statssekreterare för forskning och högre utbildning på Utbildningsdepartementet (2006–2014).

Sanna Koskiniemi
Universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet
 
Sanna forskar inom området bakterier, infektioner och antibiotikaresistens. Hon är vice ordförande för Sveriges unga akademi där hon arbetar för att påverka förutsättningarna för excellent svensk forskning i framtiden. Hon doktorerade vid Uppsala universitet och gjorde sin postdoc vid University of California.
Foto: Erik Thor