Inbjudan  till Cykelklubbar


Enkelt för cykelklubbarna att delta...

I slutet av mars arrangerar vi återigen branschens samlade mässa i Stockholm. Vi samlar utställare som visar det mesta och det bästa av cyklar, tillbehör, service, destinationer och allt annat som hör till.
 
Vi vill också välkomna era anslutna cykelklubbar att deltaga som utställare. Vi bjuder i första in klubbar i följande distrikt: Stockholm, Södermanland, Uppland och Västmanland.

Syftet för klubbarna att är locka nya medlemmar, träffa branschens aktörer och få ett avstamp inför  säsongen!

Som arrangör verkar vi utifrån en kommersiell grund och får intäkter bl a från våra utställare. Men för alla ideella cykelklubbar erbjuder vi helt andra villkor. 
 

Det här får ni...

Cykelklubben disponerar en yta på 4x3 m. Ytan avskiljs mot montergranne av vita träväggar. Inom denna yta står det fritt att inreda och designa till en trevlig monter med aktiviteter och information. Tre utställarkort per utställande klubb som ger fri access till arrangemangets alla dagar ingår också  samt fördelaktig entréavgift för alla andra klubbmedlemmar enligt principen ”Gå 2, betala för 1”. 

Klubbarna betalar endast 2 500 kr inkl. moms för att medverka. Detta är ett självkostnadspris för att täcka tredje parts kostnader på plats.
 
Vi vore väldigt tacksamma om ni har möjlighet att skicka ut denna information till era anslutna 
cykelklubbar. Kontakta mig gärna om ni har några frågor, stort tack på förhand!

Vill du vara med?
Kontakta Patrik Löwstedt /Svenska Cykelmässan/Bra Mässor AB
Mobil: 070-1839160
patrik.lowstedt@bramassor.se

Pris

Klubbarna betalar endast 2 500 kr inkl. moms för att medverka. Detta är ett självkostnadspris
för att täcka tredje parts kostnader på plats.

Vi behöver veta följande:


1. Namn och adressuppgifter till klubben.
2. Klubbens organisationsnummer
3. Namn, mail och mobilnummer till ansvarig person
4. Klubbens huvudsakliga inriktningsområde
 
Varmt välkomna!