Pris för Bästa kundinsats på apotek -vinnaren utsedd

Med priset vill Sektionen för öppenvårdsfarmaci uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. Priset delades ut första gången 2014 och är från och med 2019 ett pris med en prissumma om 15 000 kronor.

2019 års pris för bästa kundsinsats på apotek tilldelas Matilda Persson på Apotek Hjärtat, ICA Maxi i Hässleholm. Hon får priset för att hon genom lyhört lyssnande och kompetent tolkning av en så kallad EES-signal kunde identifiera en interaktion som påverkade kundens behandling. Tack vare insatsen kunde behandlingen justeras.

Priset delas ut på Apoteksforum den 27e november klockan 14.15 av ordförande i Öppenvårdssektionen, Anna Montgomery.

– Jag känner mig självklart mycket hedrad över utmärkelsen som jag hoppas kan bidra till en ökad förståelse för det arbete vi farmaceuter gör på öppenvårdsapotek, säger Matilda Persson.

De tre som nominerades för 2019:

Axel Melin 

leg. receptarie, apotekschef,
Kronans Apotek, Västervik

Genom uppmärksamhet och mycket god kundkommunikation fångade Axel upp orsaken till de besvärliga biverkningar som kunden fått. Biverkningarna försvann efter en dosjustering.

Matilda Persson

leg. receptarie,
Apotek Hjärtat ICA Maxi Hässleholm. 

Genom ett lyhört samtal och kompetent tolkning av EES-signal kunde Matilda identifiera att en mindre allvarligt klassad interaktion påverkade kundens behandling. Kunden och ansvarig läkare fick uttömmande information av Matilda, och läkemedelsbehandlingen justerades.

Mikael Söderlund

leg. apotekare, läkemedelsansvarig, Apoteket, Kungens Kurva
 
Med en kunnig och individuellt anpassad dialog fick Mikael en kund att förstå värdet i sin läkemedelsbehandling mot hjärt-kärlsjukdom. Kunden lämnade apoteket med en fördjupad förståelse kring behandlingen och var motiverad att fortsätta den.