Bild: C/O City

Program 6 december


Dag två den 6 december


Fokus under dag 2 ligger på hur vi konkret kan arbeta för att skapa ekosystemtjänster med olika metoder och verkty

08:30-09:00

Summering av gårdagen och introduktion till workshops
Helena Bjarnegård, riksarkitekt och Ulrika Åkerlund, Boverket

09:00-10:30

Parallella workshops
Grönytefaktorn - vad är det och hur kan den användas

Lokal: Hagasalongen 1

Workshopen kommer att lyfta skillnader mellan olika grönytefaktorer för både kvartersmark och allmän platsmark och ge exempel från olika kommuner. Du kommer att få en genomgång av det nya verktyget QGYF – Grönytefaktorn i QGIS, som syftar till att förenkla och effektivisera arbetsprocessen med grönytefaktorn!
 Medverkande: Emmelie Nilsson, WSP, Felicia Sjösten Harlin, White arkitekter, Elin Haettner, White arkitekter, Helene Littke, Ekologigruppen

Digitala verktyg för kartläggning och analys av ekosystemtjänster
Lokal: Hagasalongen 3+4

Prova på tre digitala verktyg som är nya eller under utveckling. Det är verktygen EkoGeokalkyl (SGI), Stadstrad.se (Calluna & GiB) och ESTER 1.0 (Boverket) som du får chansen att testa och lämna synpunkter på. OBS! Ta med egen dator!
Medverkande: Ylva Rönning, Boverket, Christel Carlsson, Statens Geotekniska Institut, Magnus Tuvendal och Anna Koffman, Calluna, Sara Wiman, GiB
Moderator: Jan Wijkmark, utredningen Samordning för bostadsbyggande

Vad säger PBL och hur kan ekosystemtjänster integreras i planering, byggande och förvaltning
Lokal: Drottningholm A

Boverket presenterar sin nya vägledning för ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning och du får möjlighet att diskutera PBL:s möjligheter och begränsningar.
Medverkande: Doris Grellmann, Boverket och Love Edenborg, SKR

Värdera ekosystemtjänster – lär dig mer om att bedöma och värdera ekosystemtjänster
Lokal: S:t Eriksalen

Under workshopen kommer vi att titta närmare på Naturvårdsverkets Guide för värdering av ekosystemtjänster och en ny handbok Metod för bedömning och värdering av urban grönska som baseras på resultat från ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.
Medverkande: Kerstin Bly Joyce, Naturvårdsverket, Jenny Klingberg, Göteborgs botaniska trädgård, Yvonne Andersson Sköld, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Grönplan - strategiskt dokument eller handlingsplan?
Lokal: Drottningholm B
Kristianstad kommun, Boverket och Naturvårdsverket kommer under 2020 att utveckla en vägledning för hur man kan ta fram en kommunal grönplan. Grönplanen är ett viktigt dokument för att arbeta med ekosystemtjänster och stadsgrönska i både planering och genomförande. Men hur tar man fram en grönplan och vad ska den innehålla? Under workshopen kommer vi att få höra tre olika kommuner berätta om sina erfarenheter och arbetssätt.
Medverkande: Per Blomberg, Kristianstad kommun, Tove Jägerhök, Täby kommun och Madeleine Larsson, Vaggeryds kommun, Ulrika Åkerlund, Boverket och Linn Lagerberg, Naturvårdsverket.
Moderator: Kerstin Blom Bokliden, SKL

10:30-11:00

Fika med utställning

11:00-12:30

Parallella workshops
Grönytefaktorn - vad är det och hur kan den användas
Lokal: Hagasalongen 1

Workshopen kommer att lyfta skillnader mellan olika grönytefaktorer för både kvartersmark och allmän platsmark och ge exempel från olika kommuner. Du kommer att få en genomgång av det nya verktyget QGYF – Grönytefaktorn i QGIS, som syftar till att förenkla och effektivisera arbetsprocessen med grönytefaktorn!
 Medverkande: Emmelie Nilsson, WSP, Felicia Sjösten Harlin, White arkitekter, Elin Haettner, White arkitekter, Helene Littke, Ekologigruppen

Digitala verktyg för kartläggning och analys av ekosystemtjänster
Lokal: Hagasalongen 3+4

Prova på tre digitala verktyg som är nya eller under utveckling. Det är verktygen EkoGeokalkyl (SGI), Stadstrad.se (Calluna & GiB) och ESTER 1.0 (Boverket) som du får chansen att testa och lämna synpunkter på. OBS! Ta med egen dator!
Medverkande: Ylva Rönning, Boverket, Christel Carlsson, Statens Geotekniska Institut, Magnus Tuvendal och Anna Koffman, Calluna, Sara Wiman, GiB
Moderator: Jan Wijkmark, utredningen Samordning för bostadsbyggande

Vad säger PBL och hur kan ekosystemtjänster integreras i planering, byggande och förvaltning
Lokal: Drottningholm A

Boverket presenterar sin nya vägledning för ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning och du får möjlighet att diskutera PBL:s möjligheter och begränsningar.
Medverkande: Doris Grellmann, Boverket och Love Edenborg, SKR

Värdera ekosystemtjänster – lär dig mer om att bedöma och värdera ekosystemtjänster
Lokal: S:t Eriksalen

Under workshopen kommer vi att titta närmare på Naturvårdsverkets Guide för värdering av ekosystemtjänster och en ny handbok Metod för bedömning och värdering av urban grönska som baseras på resultat från ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.
Medverkande: Kerstin Bly Joyce, Naturvårdsverket, Jenny Klingberg, Göteborgs botaniska trädgård, Yvonne Andersson Sköld, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Grönplan - strategiskt dokument eller handlingsplan?
Lokal: Drottningholm B
Kristianstad kommun, Boverket och Naturvårdsverket kommer under 2020 att utveckla en vägledning för hur man kan ta fram en kommunal grönplan. Grönplanen är ett viktigt dokument för att arbeta med ekosystemtjänster och stadsgrönska i både planering och genomförande. Men hur tar man fram en grönplan och vad ska den innehålla? Under workshopen kommer vi att få höra tre olika kommuner berätta om sina erfarenheter och arbetssätt.
Medverkande: Per Blomberg, Kristianstad kommun, Tove Jägerhök, Täby kommun och Madeleine Larsson, Vaggeryds kommun, Ulrika Åkerlund, Boverket och Linn Lagerberg, Naturvårdsverket.
Moderator: Kerstin Blom Bokliden, SKR

12:30-13:30

Lunch

13:30-14:30

Avslutning i plenum
Slutsatser från förmiddagens workshops – rapporter och samtal under ledning av Per Ankersjö, moderator
Hur får vi staden att grönska?
Vad händer nu? Vad behövs ytterligare? Diskussion och samtal
Medverkande:

  • ArkDes – Linda Kummel

  • Boverket & Nordiska rådets samarbetsgrupp för hållbara städer – Ulrika Åkerlund

  • C/O City – Ulrika Stenkula

  • Naturvårdsverket – Linn Lagerberg

  • Sveriges kommuner och regioner – Kerstin Blom Bokliden

  • Tankesmedjan Movium – Harald Klein

  • Utredningen Samordning för bostadsbyggande – Jan Wijkmark

Avslutning – Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer

14:30-15:00 

Fika innan hemresa