Bild: C/O City


Föreläsare

Helena Bjarnegård

Helena Bjarnegård är riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer. Hon kommer att berätta om varför vi behöver arbeta med ekosystemtjänster för att åstadkomma hållbara och levande städer.

Thomas Elmqvist

Professor i naturresurshushållning vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet.
De senaste 15 åren har hans forskning fokuserat på urbaniseringen och de levande systemens roll för en hållbar stadsutveckling. Under föreläsningen kommer han att lyfta fram de globala utmaningar som våra städer och samhällen står inför och vilken betydelse ekosystemtjänsterna och naturbaserade lösningar har i städer som Tokyo, Singapore och Stockholm.

Tina Saaby

Tidigare stadsarkitekt i Köpenhamns kommun
Tina Saaby är stadsskapare, platsskapare och arbetar som konsult och kommunikatör in om arkitektur och stadsutveckling. Hon var stadsarkitekt i Köpenhamn under 2010-2019 och har tidigare varit praktiserande arkitekt och delägare i WITRAZ architects 2004 – 2010. Tinas föredrag kommer att handla om hur klimatutmaningarna och risken för skyfall och översvämningar har skapat ett grönare och mer resilient Köpenhamn. Det har inte varit en lätt resa, men genom ett systematiskt arbete har stadsdelar omvandlats, parker byggts om och staden blivit mer attraktiv och hälsosam.

Per Bolund

 Finansmarknadsminister med ansvar för stadsutvecklingsfrågorna

Per Blomberg


Planarkitekt Kristianstad kommun

Per Blomberg är arkitekt och biolog och tagit fram flera grönplaner på både regional och kommunal nivå. Under sitt föredrag kommer han att berätta om vikten av bra grönplan och hur den kan integreras i den kommunens strategiska arbete och fysiska planering.
 

Stefan Svanström 

Stefan Svanström och Jerker Moström är GIS-experter på SCB, statistikmyndigheten, som precis har gjort en ny kartläggning av hur gröna Sveriges tätorter är. Med satellitdata som bas har ny statistik tagits fram som visar hur stor andel av tätorterna som är gröna, hur många som har tillgång till grönska inom olika avstånd från hemmet och hur mycket som är allmänt tillgängligt. Den första grönytekartläggningen gjordes 2010, men denna kartläggning är den första som omfattar alla Sveriges tätorter.

Anna Flatholm

Anna Flatholm är landskapsarkitekt och arbetar som projektchef inom stadsmiljö, gator och parker i Umeå kommun. Hon kommer att berätta om deras arbete med att utveckla grönskan på Rådhusesplanaden i centrala Umeå.
 

Christina Wikberger

Christina Wikberger arbetar som miljöstrateg vid Värmdö kommun och var tidigare projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City. Under sitt föredrag kommer hon att visa två exempel där värderingar och kvantifieringar använts och resonera om svårigheter och möjligheter med värderingar.

Jerker Moström