Välkommen till registreringen för

Momsdag - Grundkurs 202019 mars i Örebro (kurstillfället är inställt)
26 mars i Nässjö (kurstillfället är inställt)
1 april i Sundsvall (kurstillfället är inställt)
22 april i Göteborg (kurstillfället framflyttas till efter sommaren)
6 maj i Umeå (kurstillfället är inställt)
13 maj i Stockholm (kurstillfället framflyttas till efter sommaren)


Momsdag - den årliga Nyhetsdagen 2020

10 juni Stockholm