Program

Torsdag 9 januari

09.00
Registrering med kaffe
10.00
Välkomna!
Rolf Solli och Johan Åkesson, organisationskommittén

Inledningstalare
Ann-Sofi Lodin, Regiondirektör, Västra Götaland
Så möter VGR framtiden
 
Malmstenssalen 
11.00
Key note
Myrna Palmgren, Region Östergötland. Myrna Palmgren är i grunden matematiker och doktor inom optimeringslära. Hon arbetar med planering och styrning.
Strategisk bemanningsplanering och marshmallowtestet
 
Malmstenssalen
11.45
Konferensens facilitatorer
Jonna Alfredsson, diplomerad coach och personalvetare samt Mette Anthonsen, PhD och Coach (PCC) ser till att du får reflektera under konferensens gång.
 
Malmstenssalen 
12.00
Lunch
 
Handelsrätten
13.00
Tema 1: Digitalisering
Digital transformation i praktiken - möjligheter och utmaningar
SEB-salen
Tema 2: Styrning & uthållighet
Varför är det så lätt att börja men så svårt att sluta?
Volvosalen
Tema 3: Organisering & arbetsmiljö
Välfärdens kompetensförsörjning och arbetsmiljö- hur hänger det ihop?
B 32
Tema 4: Leda för framtidens välfärd
En organisation där det går bra att vara chef
 
B 33
 
15.45
Key note
Gunnar Wetterberg, historiker mm. 
Från skärselden till artificiell intelligens - vart är vi på väg?
 
Malmstenssalen 
16.30
Konferensens facilitatorer avslutar dagen

 
Malmstenssalen 
18.30
Konferensmiddag
Göteborgs Operans restaurangFredag 10 januari

08.30
Key note
Jonna Bornemark, professor i filosofi
Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde
 
Malmstenssalen
09.15
Konferensens faciliatorer

Malmstenssalen
09.30
Tema 1: Digitalisering
Verksamhetsutveckling och agilitet - hur gör man?
SEB-salen 
Tema 2: Styrning & uthållighet
Kommunalt självstyre och fragmenterad styrning - vägar framåt​​​​
B 32
Tema 3: Organisation & Arbetsmiljö
Varför är det särskilt svårt att jobba med arbetsmiljö där det behövs som mest?
Volvosalen 
Tema 4: Leda för framtidens välfärd
Leda för tillit
 
B 33 
 
12.00
Avslutande panelsamtal
Rolf Solli, forskare Göteborgs universitet
Annika Härenstam, forskare Stockholms universitet
Mattias Jansson, SKR
Babbs Edberg,
stadsdelschef Göteborgs stad
Styrning och ledning av framtidens välfärd – Vad bör göras?
 
Malmstenssalen
 
13.00
Lunch
 
Handelsrätten