Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

 Vi blir allt fler som arbetar med tjänstedesign ute i kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentliga verksamheter. Sedan hösten 2019 driver därför Sveriges Kommuner och Regioner ett nätverk för er som vill sprida och använda er av tjänstedesign som angreppssätt för att utveckla offentlig sektor.

Vi på Innovationsguiden, som samordnar nätverket, ser en ökad mognadsgrad och med det ökar efterfrågan på erfarenhetsutbyte och en vilja att kopplas samman med andra som jobbar med liknande utmaningar. I nätverket skapas fler möjligheter att utbyta kunskap, stötta varandra samt se hur vi kan arbeta tillsammans och dra nytta av varandra i utvecklingen framåt. 

Vi tror att vi är starkare tillsammans - välkommen att gå med i nätverket!

Nätverkets delar


Nyhetsbrev
Inspiration, aktuella nyheter och information om kommande träffar. Skickas ut 4-6 ggr/år. 


Nätverksträffar
Fokus på att byta erfarenheter och lära av varandra, nätverket väljer tema. Föreläsningsdelen webbsänds alltid och går att se i efterhand.  Ca 4  ggr/år.
Se kommande träffar


Digital samarbetsplattform
Nätverka, dela spännande utvecklingsarbeten och hitta nya samarbetspartners.  Här delas också filmer och material från våra nätverksträffar. Vi använder plattformen samarbetsrum.skl.se. 

Medlemskap i nätverket

Nätverket vänder sig till alla som är anställda i offentlig sektor och jobbar med tjänstedesign på något sätt, dvs. inte bara SKR:s medlemmar utan även anställda på statliga myndigheter och dylikt. Nätverket är i dagsläget inte öppet för konsulter, det gäller även om man har uppdrag i offentlig sektor. 

För att gå med i nätverket fyller du i vårt formulär vi länken här nedan - därefter  får du inom kort en inbjudan till samarbetsrummet och kan ta del av våra kommande nyhetsbrev och inbjudningar.

Kostnad

Vi som driver nätverket (Innovationsguiden) har valt att inte ta ut någon medlemsavgift i dagsläget. Det kan komma att ändras i framtiden då nätverket är självfinansierat och måste stå för sina egna kostnader, och Innovationsguiden är i sin tur en helt avgiftsfinansierad verksamhet inom SKR. Om en sådan ändring sker kommer det att göras i dialog med nätverkets medlemmar.

Vid nätverksträffar tas en avgift alltid ut vid fysiskt deltagande (självkostnadspris), digitala möten är än så länge avgiftsfria. 

Frågor?

Kontakta Ulrika Lundin, ulrika.lundin@skr.se 

Linkedin

Nätverket har tidigare haft en sluten Linkedin-grupp som numera är en fristående öppen grupp för alla som är intresserade av tjänstedesign i offentlig sektor, även konsulter. Gruppen hittar du här