Om Innovationsguiden

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, rådgivning, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill jobba med tjänstedesign i sitt utvecklingsarbete.

På Innovationsguidens hemsida finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand.

Läs mer på Innovationsguiden.se

Kurser och program

Från 2016 till 2019 har över 160 team deltagit i något av Innovationsguidens utvecklingsprogram. Över 500 deltagare från över 100 kommuner och regioner har gått en Grundkurs i tjänstedesign hos Innovationsguiden, och ytterligare över 1000 personer har gått grundkursen i "egen regi" hos en annan aktör, där kursledarna gått kursen Utbilda i tjänstedesign.

Mer information om kurser och program samt aktuella datum hittar du på SKR:s hemsida.

Läs mer på skr.se