Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld 

Malmö universitet 18–19 november, 2020

 

Välkomna till fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI 14) vid Malmö universitet 18–19 november 2020!

Med tanke på rådande omständigheter genomförs konferensen helt digitalt!

Intresset för årets virtuella konferens är stort. Konferensen genomförs via Zoom och med totalt 165 anmälda deltagare planerar vi för 7 parallella sessioner med en mängd paperpresentationer och tre symposier.
Så snart som möjligt publiceras program samt mer information om innehåll, former och anvisningar inför konferensen.


 
Konferensens tema är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. Vi vill med utgångspunkt i detta tema belysa olika aspekter av forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning.

Vi välkomnar presentationer i form av paper och symposium som ur olika forskningsperspektiv ansluter till temat, men också föredrag som presenterar annan forskning. Konferensspråk är svenska men vi mottar även bidrag på andra nordiska språk. Abstract kan anmälas fram till 31 maj 2020. Vi kommer att erbjuda publicering av ett urval antagna föredrag i en konferensvolym. Sista datum för anmälan är den 7 oktober 2020. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. 

Program

Konferensen genomförs helt digitalt den 18-19 november. I samband med konferensen anordnar vi den 17 november en workshop för doktorander och handledare. Workshopen ansluter till konferensens tema. Doktoranderna skickar in paper (ca 10-15 sidor) som behandlas under parallella sessioner där doktorander och seniora forskare ger respons. Detta paper kan exempelvis vara en del av en artikel eller ett kapitel i en monografi. Varje doktorand får ansvar för att introducera och ställa inledande frågor till en doktorandkollegas paper. Anmälan med titel på paper sker i samband med anmälan till konferensen senast den 28 september.

Organisationskommittén för SMDI i Malmö:

Magnus Persson, Pia Nygård Larsson, Cecilia Olsson Jers och Lotta Bergman

Varmt välkomna till SMDI14 i november!

Viktiga datum:
31 maj - Deadline för insändande av abstract.
Anvisningar för abstract hittar du HÄR.

28 augusti - Anmälan till digital konferensen öppnas

28 augusti - Besked om antaget abstract

7 oktober - Sista anmälningsdag för digital konferensen och wokshopen
Anmäl dig här!

Abstract sänds senast den 31 maj till denna adress: smdi2020@mau.se


Plenarföreläsare
Nancy H. Hornberger -
University of Pennsylvania, Graduate School of Education

Tommaso Milani -
Göteborgs universitet

Margareta Petersson - Linnéuniversitetet

LÄS MER OM PROGRAMMET...

Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld
Presentera, diskutera och dela pågående arbete och utveckla idéer!