För frågor om konferensens innehåll och abstract, kontakta:

E-mail: smdi2020@mau.se

För administrativa frågor och frågor rörande anmälan, kontakta: E-mail: konferensservice@mau.se