Information till presentatörer

Se även fliken ”Information till alla deltagare”.

Kom ihåg att vara på plats i sessionsrummet 15 minuter innan den första presentationen i sessionen, så att vi hinner testa att ljud och bild fungerar som det ska.

I sessionerna är 30 minuter avsatt till varje paper, med fördelningen högst 20 minuter presentation och högst 10 minuter frågor. Publiken uppmuntras att ställa frågor i chatten i Zoom och sessionsledaren fördelar eventuella frågor. 

I det digitala formatet är det bra att tänka på att ha en något mindre fullmatad presentation, vad gäller innehåll, talhastighet och antal bilder. Du måste också vara beredd på att kunna tala utan återkoppling i form av nickningar eller hummanden. De som sitter i publiken kommer att ha sitt eget ljud avstängt och du ser troligen inte alla i bild.

Förbered dig i förväg genom att kontrollera att du syns och hörs bra, och att du har prövat att dela skärm i Zoom (”Share screen”) för visning av bildpresentation. Under konferensen har du din bildpresentation öppen på datorn, så att du snabbt kan dela skärm när det är din tur att presentera. Höj gärna din laptop på någonting så att vi kan se ditt ansikte rakt framifrån. Låna gärna ett headset med bra mikrofon på ditt lärosäte om du inte har ett själv.

Det finns teknisk support att tillgå under konferensdagarna. Se ”Teknisk support” under fliken ”Information till alla deltagare”.