Offshore Northern Seas (ONS)

31. August - 3. September 2020

Offshore Northern Seas (ONS) har som føremål å vera ein sentral møteplass for den internasjonale energibransjen, og består av ein messedel med 1200 utstillarar fordelt på 10 hallar, konferanse, og festival. Arrangementet er den viktigaste møteplassen for energisektoren, og  over 60.000 besøkande vil truleg vitja ONS.
Tema for ONS 2020 er "together". Les meir om tema og arrangementet på ONS si offisielle nettside: www.ons.no/