Kvifor Delta

Å delta på ein fellesstand gjev ei rekkje fordelar:

 • Mykje av planlegginga vert tilrettelagd av ein prosjektleiar for fellesstanden.
 • Møter avgjerdstakarar frå heile verda. 
 • Tilrettelagt møteplass for representantar frå andre verksemder i regionen.
 • Tilgang på fellesfunksjonar på standen, som møterom, kaffebar, mingleområde, lager og fagleg program.
 • Ein får same tilgjenge til ONS som å vera enkeltutstillar.
 • Ein dreg nytte av ei felles profilering på standen.
 • Ekstra merksemd og marknadsføring.
 • Synergiar gjennom dei andre utstillerane.
 • Vere med å setja viktige tema for energisektoren i regionen på dagsordenen.
 • Ein lågare deltakarkostnad enn om ein står åleine

Besøksprofil ONS 2018

 • 68 174 besøkande
 • 1128 utstillare frå 37 land
 • 98 nasjonalitetar
 • 205 pressefolk

Kilde: ONS