Norwegian Promotion Group AS (NPG) er på oppdrag frå Vestland fylkeskommune ansvarleg for planlegging, sal, bygging og gjennomføring av fellesstanden. Spørsmål kan rettast til prosjektleiarane Jon Atle Sandbakken og Kristian Lerø.

Jon Atle Sandbakken
Prosjektleiar
909 77 427
JonAtle@npg.no

Kristian Lerø
Prosjektleiar
959 07 655
kristian@npg.no

Patrick Berger
Salssjef
975 43 395
patrick@npg.no

NPG har prosjektleiaransvaret for fellesstanden på oppdrag frå Vestland fylkeskommune v/Audun Erik Gisle Sunde, tel.:916 45 874.