Standen til Western Norway har fått standsnummer 7170 og plasseringa til standen er derav i hall 7 som er den nyaste hallen på Stavanger Forum. Standsarealet er totalt 168 kvadratmeter (21x8 meter) og hallen ligg sentralt plassert på området og ved sidene av hall 1, 3, 4, 5 og 8, og dessutan i nærleiken av Stavanger Forum Hotell.

Venue

Oversikt over hallene på Stavanger Forum

Hall 7

Oversikt over plassering av Vestland sin stand nederst til høyere i hallen. Samme plassering som på ONS 2018.

Standens oppbygging

Illustrasjon av standens oppbygging på hallkartet. En god oversikt over hvordan Western Norway sin stand forholder seg til de andre utstillerne i hallen.

Standnummer

Kart med standnummer for underutstillerne