Arbeta smart inom planering och byggande 2020
 

Tid: 28–29 september 2020
Plats: Bryggarsalen konferens, Stockholm

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande. 

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning.


Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.
 

Nya datum med anledning av Covid-19

I och med läget med spridningen av sjukdomen Covid-19 ändrar vi datum för mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande till den 28-29 september 2020. Detta innebär att programmt ännu är preliminärt och vi uppdaterar talartider löpande. Vi är självklart glada att ta emot nya anmälningar! 

Vi kontaktar inom kort alla anmälda deltagare med mer information.

Anmäl dig   Program