Arbeta smart inom planering och byggande 2020
 

Tid: 28–29 september 2020
Plats: webben

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande! Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

 

Arbeta smart blir ett digitalt event!

I och med läget med spridningen av sjukdomen Covid-19 flyttade vi först mötesplatsen från april till den 28-29 september 2020. Nu planerar vi att ge er inspiration och erfarenhetsutbyte över webben istället dessa dagar. Innehållet kommer att anpassas till webbformatet, vilket innebär att programmet kommer att uppdateras.

Vi kontaktar inom kort alla anmälda deltagare med mer information.

Anmäl dig   Program