Arbeta smart inom planering och byggande 2020 – digitalt

 

Tid: 28–29 september + fem frukostmöten
Plats: Webben

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande. Vi har utvecklat konferensen till en digital mötesplats som ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling. Vi håller konferensen den 2829 september och fem frukostmöten under hösten och vintern!

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

Alla anmälda deltagare har fått ett välkomstbrev med information om hur du ansluter till konferensen. Har du inte fått informationen? Kontakta info@bimalliance.se så hjälper vi dig!

Är du nyfiken på vilka andra som deltar på konferensen? Här är hela listan! (uppdaterad 2020-09-25)

Anmäl dig   Program

Några talare i vår Omvärldsspaning

Therese Balksjö, enhetsschef, RISE

Therese Balksjö leder idag enheten Uppkopplat Samhälle inom RISE – Research Institutes of Sweden. Hon har en bakgrund inom digital transformation, uppkopplade städer och samhällen, co-creation och design för hållbarare livsstilar.

Christoffer Börjesson, cdo, Fastighetsägarna Stockholm

Christoffer Börjesson är Chief Digital Officer för Fastighetsägarna Stockholm. Han är en av Sveriges främsta experter på PropTech som innebär en digital utveckling av flera delar av fastighetsägarens affär. 
 
 

 

Tina Karrbom Gustavsson, professor KTH  

Tina Karrbom Gustavsson är civilingenjör, doktor i industriell ekonomi, samt docent och professor i projektkommunikation. Tina Karrbom Gustavsson har uppdrag som avdelningschef och inriktningsansvarig på ABE-skolan vid KTH.

 

– Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trähusföretagen.