Om konferensen

 

Nya datum med anledning av Covid-19

I och med läget med spridningen av sjukdomen Covid-19 ändrar vi datum för mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande till den 28-29 september 2020. Detta innebär att programmt ännu är preliminärt och vi uppdaterar talartider löpande.

Vi kontaktar inom kort alla anmälda deltagare med mer information om nya datum för konferensen. Vi är självklart glada att ta emot nya anmälningar! 

Tider för Arbeta Smart 2020 kommer inom kort!


Konferensen genomförs den 28-29 september 2020 i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12, Stockholm.

Konferensen har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Under dagarna får du lyssna till experter inom olika områden och ta del av många framgångsrika praktikfall och projekt om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.


För dig som vill snabba på digitaliseringen


På Arbeta smart inom planering & byggande möts vi som vill utveckla och förbättra samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området.


Du som deltar får:

• Ta del av många praktikfall i framkant
• Den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
• Framtidsspaningar och internationell utblick
• Inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
• Nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.


Konferensen riktar sig till dig som:

• Jobbar med plan- och byggfrågor i kommuner och regioner
• Representerar en byggherre, projektör eller är verksam i byggskedet eller förvaltningen
• Leder utveckling inom digital samhällsbyggnadsprocess
• Jobbar med geodata i kommuner och statliga myndigheter och bidrar med data och analyser
• Är forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.


Arrangörer


För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar föreningarna Geoforum Sverige och BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020.


Programråd 


Arbeta smart inom planering och byggande 2020 tas fram av Geoforum Sverige och BIM Alliance i samverkan. Det finns ett särskilt programråd för spåret om "Digitalisering för hållbar bygg och förvaltning" och ett för spåret om "Datadriven utveckling i planprocessen". Programråden är bemannade med planerare, representanter för byggsektorn, forskare, konsulter och projektledare inom digitalisering.

Projektledare för konferensen är Lisa Samuelsson, Geoforum Sverige. Telefon: 073-507 31 62.


Programråd Datadriven utveckling i planprocessen


Elisabeth Argus
Digital strateg och vd BonaCordi
Projektledare inom Smart Built Environment

Ante Erixon
Affärsutvecklare hos Ramboll Sverige AB
Ledamot i Geoforum Sveriges styrelse

Lars Marcus
Professor i stadsbyggnad på Chalmers tekniska högskola
Ledamot i Geoforum Sveriges styrelse

Josephine Nellerup
Stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad
Ledamot i Geoforum Sveriges styrelse

Lisa Samuelsson
Kommunikationsansvarig och projektledare på Geoforum Sverige


Programråd Digitalisering för hållbar bygg och förvaltning


Stefan Granberg
Trimble

Lars Lidén
BIM Alliance programledning
Konsult på Meta

Terese Lilliehorn
Eventansvarig och kommunikatör, BIM Alliance

Mårten Lindström
Konsult på More10

Susanne Nellemann Ek
VD för BIM Alliance


Programråd plenum


Sofi Almqvist
vd och kanslichef, Geoforum Sverige

Ulf Hedlund
Affärsutvecklare hos Tyréns

Terese Lilliehorn
Eventansvarig och kommunikatör, BIM Alliance

Susanne Nellemann Ek
VD för BIM Alliance

Lisa Samuelsson
Kommunikationsansvarig och projektledare på Geoforum Sverige

Anmäl dig!   Program