Om konferensen

Arbeta smart 2020 
– digital mötesplats

 

Fem digitala frukostmöten
• Onsdag 9 september, Tema: Internationell utblick – Lyckade projekt inom digitalisering hos vårt grannland  
 
• Onsdag 14 oktober, Tema: En stark digital kedja, från planering till förvaltning 

• Onsdag 11 november, Tema: Nu förändrar vi branschen!  

• Onsdag 9 december, Tema: Så ger digitalisering extra stor effekt hos entreprenörer 

• Onsdag 13 januari 2021, Tema: Ökad hållbarhet och bättre ekonomi – men hur ställer vi rätt krav? 

Omvärldsspaning
Måndag 28 september kl. 14.00–16.30 (cirka)

Datadriven utveckling i tidiga skeden
Tisdag 29 september kl. 10.00–15.30 (cirka)


Arbeta smart inom planering och byggande har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

På årets digitala konferens får du en eftermiddag med inspiration den 28 september, en fördjupningsdag den 29 september och fem tematiska frukostmöten. Här får du lyssna till experter inom olika områden och ta del av många framgångsrika praktikfall och projekt om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Programmet rymmer såväl inspiration, som diskussion och många tillfällen för interaktion.


För dig som vill snabba på digitaliseringen


På Arbeta smart inom planering och byggande möts vi som vill utveckla och förbättra samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området.


Du som deltar får:

• Ta del av många praktikfall i framkant
• Den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
• Framtidsspaningar och internationell utblick
• Inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
• Nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.


Konferensen riktar sig till dig som:

• Jobbar med plan- och byggfrågor i kommuner och regioner
• Representerar en byggherre, projektör eller är verksam i byggskedet eller förvaltningen
• Leder utveckling inom digital samhällsbyggnadsprocess
• Jobbar med geodata i kommuner och statliga myndigheter och bidrar med data och analyser
• Är forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.


Arrangörer


För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar föreningarna Geoforum Sverige och BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020.


Programråd 


Programmet för Arbeta smart inom planering och byggande 2020 har tagits fram av Geoforum Sverige och BIM Alliance i samverkan. Det finns ett särskilt programråd för tema "Digitalisering för hållbar bygg och förvaltning" och ett för tema "Datadriven utveckling i tidiga skeden". Programråden är bemannade med planerare, representanter för byggsektorn, forskare, konsulter och projektledare inom digitalisering.

Projektledare för konferensen är Lisa Samuelsson, Geoforum Sverige. Telefon: 073-507 31 62.


Programråd Datadriven utveckling i tidiga skeden


Elisabeth Argus
Digital strateg och vd BonaCordi
Projektledare inom Smart Built Environment

Ante Erixon
Affärsutvecklare hos Ramboll Sverige AB
Ledamot i Geoforum Sveriges styrelse

Lars Marcus
Professor i stadsbyggnad på Chalmers tekniska högskola
Ledamot i Geoforum Sveriges styrelse

Josephine Nellerup
Stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad
Ledamot i Geoforum Sveriges styrelse

Lisa Samuelsson
Kommunikationsansvarig och projektledare på Geoforum Sverige


Programråd Digitalisering för hållbar bygg och förvaltning


Stefan Granberg
Trimble

Lars Lidén
BIM Alliance programledning
Konsult på Meta

Terese Lilliehorn
Eventansvarig och kommunikatör, BIM Alliance

Mårten Lindström
Konsult på More10

Susanne Nellemann Ek
VD för BIM Alliance


Programråd plenum


Sofi Almqvist
VD och kanslichef, Geoforum Sverige

Terese Lilliehorn
Eventansvarig och kommunikatör, BIM Alliance

Susanne Nellemann Ek
VD, BIM Alliance

Lisa Samuelsson
Kommunikationsansvarig och projektledare, Geoforum Sverige

Anmäl dig!   Program