Kurs: Planera, genomför och coacha ett tjänstedesignprojekt 


För vem?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att planera, projektleda eller coacha ett team igenom ett tjänstedesignprojekt. Den passar även dig som vill kunna stötta en projektgrupp utifrån, som coach eller metodstödjare.

Förkunskaper
Du bör ha god förkunskap om vad tjänstedesign är, t.ex. från att ha gått Innovationsguidens ”Grundkurs i tjänstedesign”, deltagit i något av våra utvecklingsprogram eller motsvarande. Det är positivt om du även gått vår utbildning ”Utbilda i tjänstedesign”, vi ser den här kursen som ett naturligt nästa steg. 

Tips! Kroka arm och gå kursen med en kollega,  så kan ni stötta och lära av varandra i ert fortsatta arbete på hemmaplan!

Är du osäker på om det här är rätt kurs för dig? Kontakta gärna projektkoordinator Emelie Risberg Hellström för rådgivning, emelie.risberg.hellstrom@skr.se, 08-452 70 53.
 

Om kursen

Under kursen går vi igenom hur du kan tänka vid uppstart av ett projekt för att på ett överskådligt sätt planera upp vilka aktiviteter som behövs göras när,  vilka som behöver involveras och på vilket sätt (användare, medarbetare, styrgrupp etc). Vi tittar på teamsammansättning, tidsåtgång och vilken utmaningsformulering som är bra att starta med. Vi tittar också på vad som brukar hända i ett team under processens gång och hur du på ett bra sätt kan leda, stötta och coacha ett team genom hela arbetsprocessen.

Det är positivt om du har ett riktigt projekt med dig in i kursen. Inför kursen kommer du att få en hemuppgift och vi kommer även under kursen att testa att tillämpa vår kunskap på riktiga (eller fiktiva case).
 

Kursmål

Målet är att du efter avslutad kurs ska känna att du har kunskap och verktyg för att själv planera upp och leda ett tjänstedesignprojekt samt att känna dig stärkt i rollen som coach eller metodstödjare till andra som driver projekt.
 

Kostnad

Digital kurs: 8 330 kr. exkl moms. Digitalt kursmaterial ingår.
Fakturering av kursavgiften sker efter kurstillfället.
 

Anmälan & villkor

Antalet deltagare är begränsat, så vi tillämpar principen först till kvarn. Max 5 personer från samma organisation och kurstillfälle.
 
Fram till 21 dagar innan kursstart kan du avboka din plats utan avgift. Vid avbokning senare än 21 dagar innan kursstart faktureras hela beloppet. Anmälan är personlig, men du har rätt att överlåta din plats till en kollega.  Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. 

Avbokning och ändringar i anmälan ska ske skriftligen till emelie.risberg.hellstrom@skr.se

Aktuella kursdatum

2020 
10-11 november - digital
Fullbokad
Angående kommande kursdatum
Denna kurs är just nu under utveckling, och anmälan till våren 2021 kommer att öppna först när vi vet mer om hur och när den kommer att genomföras. Kursmålen tänker vi i princip ska vara desamma men de kan komma att förändras lite i upplägg, då kursen nu genomförs helt digitalt och de möjligheter som följer med det. Om du vill gå kursen 2021 kan du fylla i vårt formulär, då kommer du bli kontaktad när anmälan öppnar, och du hjälper oss också att förstå efterfrågan på att kursen framöver. Till formuläret >>

Har du frågor är du välkommen att kontakta emelie.risberg.hellstrom@skr.se 
 

Kursledare: Sara Tunheden

Sara är utbildad designer och har flera års erfarenhet av att arbeta som konsult och utbildare i tjänstedesignmetodik i både privat och offentlig sektor. Sedan 2016 är Sara projektledare, processledare och coach på Innovationsguiden, där fokus är att lära andra att själva arbeta med tjänstedesign som arbetssätt.