Träffpunkt
biblioteksplaner 2020

Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle för företrädare för de biblioteks­organisationer som omfattas av 17 § och 18 § i bibliotekslagen att träffas och samtala om biblioteksplanerna.

Målet med konferensen är att dela, lära, förankra och utveckla dialog för att stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete utifrån 18 §.

Träffpunkt Biblioteksplaner 2020 äger rum digitalt och arrangeras av Kungliga biblioteket i samarbete med Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Vad

Träffpunkt biblioteksplaner 2020

Var

Träffpunkt biblioteksplaner äger rum digitalt

När

Måndagen den 1 juni 2020
Kl. 9.15 - 11.30

Sista anmälningsdag 22/5

Program   Till anmälan