Vad

Libris användardag 2020

Var

via Zoom
länk skickas ut

När

Datum: tisdag 10 november 2020
Tid: 9.30 - 16.00, inloggning från 9.15, mingel 16.00 - 16.30
Avgift: 300 kr 
Sista dag för anmälan: 3/11-2020

Välkommen till Libris användardag 2020

Årets Libris användardag anordnas digitalt. Och det är inte bara användardagen som har blivit omvandlad till digital på grund av corona utan pandemin har accelererat skiftet från det fysiska till det digitala på flera sätt även i Libriskollektivet. Detta kommer att vara ett av perspektiven på Libris användardag 2020. Dagen ger också tillfälle att uppdatera sig på vad som händer på Libris och KB. Ta chansen att lyssna på intressanta presentationer och möta dem som arbetar med Libris både på KB och på Libris-biblioteken.

Vid frågor kring dagen kontakta:
Tuija Drake, enligt fornamn.efternamn@kb.se

Vid frågor om anmälan kontakta:
Susanne Gustafsson, enligt fornamn.efternamn@kb.se