Libris användardag 10 november 2020

09.15 - 09.30
Inloggning
09.30 - 09.40
Välkomstord
Moderator Lisa Sjögren, Chalmers tekniska högskolas bibliotek
09.40 - 09.50
Inledning
Riksbibliotekarie Karin Grönvall, Kungliga biblioteket
09.50 - 10.40
Key note
KB-labb
KB-labb ger forskare tillgång till KB:s digitala samlingar i en laborativ miljö för att möjliggöra strukturerade kvantitativa analyser. Labbet utvecklar även språkmodeller och metoder baserade på artificiell intelligens. Love Börjeson, föreståndare för KB-labb, berättar hur laborativa förmågor kan användas för att rationalisera och utveckla arbetet med bibliotekens samlingar.
Love Börjeson, Kungliga biblioteket

Avslutande reflektioner om KB-labbets roll i metadataskiftet
Stina Degerstedt, Kungliga biblioteket
10.40 - 11.00
Paus
11.00 - 12.00
Pandemivåren : erfarenheter från biblioteken
Hur har Librisbiblioteken mött vårens utmaningar? Finns det några positiva corona-effekter?
Åke Nygren, Stockholms stadsbibliotek
Charlotte Janson, Kungl. Tekniska högskolans bibliotek
Esther Thegel, Kungliga biblioteket
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 13.30
Libris : från projekt till förvaltning 
Libris-projektet har gått över till förvaltning. Vad innebär förvaltning för den framtida utvecklingen av Libris? Produktledaren Johanna Robinson Aalto och förvaltningsledaren för verksamhet Tuija Drake berättar om hur KB arbetar med förvaltningen och behoven kring de nationella tjänsterna.
Johanna Robinson Aalto, Kungliga biblioteket
Tuija Drake, Kungliga biblioteket
13.30 - 13.50
Metadatabyrån
Under hösten har en ny webbplats sett dagens ljus: Metadatabyrån. Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering. Webbplatsen ersätter de tidigare Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA). Projektledaren presenterar hur Metadatabyrån är uppbyggd och vad den innehåller.
Carin Anell, Kungliga biblioteket
13.50 - 14.00
Libris grundutbildning : vad är på gång?
Libris biblioteksstöd presenterar upplägget för framtida Libris-utbildningar.
Katarina Synnermark, Kungliga biblioteket
14.00 - 14.30
Paus
14.30 - 14.55
Libris API:er och exportmetoder
Hur kan du hämta data från Libris, och vilka valmöjligheter finns det? Presentationen ger en grundläggande översikt över de möjligheter som finns för att hämta och integrera med data från Libris, vilka exportmetoder som stöds, vilka API:er som finns samt hur de fungerar. Tillfället kommer i stort inte att handla om detaljer eller kod, utan ambitionen är snarare att ge en överblick till metoderna.
Andreas Mace, Kungliga biblioteket
14.55 - 15.20
På Wikidata-fronten mycket nytt
I över två år har Kungliga biblioteket samarbetat med föreningen Wikimedia Sverige för att utforska hur Wikidata och de andra Wikimediaplattformarna kan utnyttjas för att synliggöra, sprida och berika bibliotekets öppna data. Satsningen är av många som pågår runt om i världen och möjliggörs av utvecklingen av nya Libris XL. Alicia Fagerving, utvecklare på WMSE, ger en uppdatering om projektet, berättar om hur det gick till när Sveriges bibliotekarier skulle utbildas om Wikidata och ger en internationell överblick över länkade öppna bibliografiska data.
Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige
15.20 - 15.45
Digiteket
Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar på bibliotek. Syftet är att vara en guide genom den ibland snåriga digitala djungeln.
Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket
Tomas Svedgård-Lindmark, Kungliga biblioteket
15.45 - 16.00
Sammanfattning av dagen
Miriam Björkhem, Kungliga biblioteket
16.00
Programavslutning
16.00 - 16.30
Digitalt mingel
Stanna kvar en stund och diskutera med Libris-medarbetare och andra deltagare i slumpvist uppdelade breakout rooms.