Program


Tid för incheckning Zoom  från 9.30 den 25 nov samt från 08.15 den 26 nov.

25 november

 

kl. 10.00  
Välkomna! Introduktion till PBL-dagarna.
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
Maria Petersson, uppdragsägare Boverkets PBL kompetens

10.30 
10 år med nya PBL 

Yvonne Svensson, rättschef Boverket

11.15
Kunskapsseminarium 1.

Leds av experter i separata break-out rooms på den digitala plattformen

Extra insatt föreläsning som pågår parallellt med Kunskapsseminarier:
Hur kan vi med fysisk planering främja barns livsmiljö/verka för barn och ungas plats i staden? 
Lise Strand Hellström, Landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapslaget AB
Projektledarna Emelie Ahlstrand och Ulrica Lidfors, berättar om Boverkets regeringsuppdrag kring Barnkonventionen

kl. 12.00-13.00 
Lunch 
       

13.00
Aktuella och vägledande rättsfall

Praxis från Mark- och miljööverdomstolen, 
Malin Wiik, domare Mark- och miljödomstolen i Nacka

14.30 Kunskapsseminarium 2.
Leds av experter i separata break-out rooms på den digitala plattformen

Extra insatt föreläsning som pågår parallellt med Kunskapsseminarier:
Bostadens evolution genom normbrytande arkitektur
Kristoffer Roxbergh, arkitekt SAR/MSA, White

Kl. 16.00    Slut för dagen

26 november

 

kl. 08.30   Välkomna tillbaka. Erfarenheter av gårdagen?

Den egentliga nyttan av digitalisering
Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, adjungerad professor Luleå Tekniska Universitet;
Malin Klintborg, uppdragsledare Smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet;
Beatrice Buskas, jurist Boverket

Vad händer i bygglovsutredningen?
Jesper Blomberg, utredare,
Ann-Kristin Kaplan Wikström, utredningssekreterare.

Best of PBL kompetens: potpurri av 50 timmar webbutbildning och 2000 sidor vägledning
Therese Byheden, uppdragsledare
Anna Andersson, projektledare PBL kompetens   
     
Att samverka i bostadsprojekt. Om dialogens utmaningar och kraft.
Thomas Kalbro, professor emeritus Fastighetsvetenskap KTH; Olof Moberg, förbundsjurist SKR;
Karolina Andersson, lantmätare och utredare Boverket;
Lillemor  Frenkel, dialogledare Directa.

Framtidsspaning
Elin Olsson, statssekreterare Finansdepartementet
Anders Sjelvgren, Boverket
Maria Petersson, uppdragsägare Boverkets PBL kompetens

kl. 12.30   Konferensen avslutas

Föreläsare:

Ann-Kristin Kaplan Wikström, utredningssekreterare

Jesper Blomberg,
utredare

Olle Samuelson,
IQ Samhällsbyggnad

Malin Klintborg, uppdragsledare Smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet

Elin Olsson,
statssekreterare Finansdepartementet

Karolina Andersson, lantmätare och utredare Boverket;

Lise Strand Hellström, Landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapslaget AB

Lillemor  Frenkel, dialogledare Directa.

Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

Maria Petersson, uppdragsägare Boverkets PBL kompetens

Beatrice Buskas,
jurist Boverket

Therese Byheden, uppdragsledare

Här kan du ladda ned programmet som PDF