loading   Laddar sida...

UTBILDNING KONFERENSER 

Matematik i många små steg

Lena Trygg har sin bakgrund i grundskolan som textil-och matematiklärare och arbetar nu med kompetensutveckling vid Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs Universitet. Lena har varit med och utarbetat de moduler inom matematiklyftet som vänder sig till lärare i särskolans skolformer.

Det finns många elever som behöver möta matematik i en lugn takt. Det ställer höga krav på läraren att kunna variera ett relativt begränsat innehåll under lång tid så att det ändå upplevs lustfyllt för eleven att lära. Med lust, nyfikenhet och fantasi kopplat till ett genomtänkt laborativt arbetssätt finns det stora möjligheter att planera och genomföra en undervisning som går både långsamt och tydligt framåt. Variation ger utrymme för nödvändig repetition som inte behöver bli trist för varken eleven eller läraren.
I föreläsningen, som är en fristående fortsättning på tidigare föreläsningar om Matematiklyftets modul för särskolans skolformer, läggs fokus på matematikinnehåll som geometri inklusive mätning, statistik och problemlösning kopplat till aktiviteter, spel, laborativa material och elevers dokumentation. Ett kostnadsfritt webbaserat lärarmaterial inklusive elevaktiviteter presenteras.

 

  • Målgrupp: lärare i särskolans skolformer, speciallärare, specialpedagoger, lärare som tar emot nyanlända elever i grundskolan, klass-/ämneslärare med elever som behöver en långsam takt i matematikundervisningen
  • Datum: onsdag 26 april 2017
  • Tid: kl. 13.00-16.00
  • Pris: 690 kr exkl. moms, inkl. fika
  • Anmäl dig senast: onsdag 5 april
  • Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se

Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se