loading   Laddar sida...

 

”Jag vill bli Chef !?”

TYCKER DU ATT CHEFSKAP/LEDARSKAP verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig?

Orienteringsprogrammet ”Jag vill bli chef!?” vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare.

Programmets upplägg ska också ses i ljuset av kommande rekryteringsbehov av chefer i regionen – en satsning på ökad ledarkompetens är en god strategisk satsning.

MÅLGRUPP
Programmet riktar sig till personer som funderar på och bedöms som lämpliga att gå in i en ledarroll och chefsroll men ännu inte bestämt sig.

DATUM
Utbildningen genomförs vid sex tillfällen (heldagar):
25 april, 16 maj, 13 juni, 5 september, 5 oktober och 9 november 2017.

PRIS
15 500 kr/deltagare, exkl. moms.

UTBILDNINGSLEDARE/KONTAKT
Susanna Rolstad
susanna.rolstad@grkom.se, 0708–50 77 03

ANMÄLAN OCH VILLKOR
Sista dag för anmälan: 24 mars 2017 via anmälningssidan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan för utbildningen lämplig person inom samma organisation. Närmaste chef ska ha godkänt deltagande i utbildningen.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se