HVB i Fokus


Nationell konferens för HVB och stödboenden

10-11 oktober 2019

Socialstyrelsen bjuder in till en konferens för  dig som arbetar på ett HVB och stödboenden för vård av barn och unga samt du som är intresserad av dessa frågor.

Under två dagar samlas utförare, statliga myndigheter och forskare kring aktuella teman med fokus på HVB och stödboende. Konferensen är en del i Socialstyrelsens arbete med att främja en kunskapsbaserad dygnsvård för barn och unga.  

Konferensavgift:
750 kr inkl.moms, lunch och kaffe ingår i priset.
Anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej men platsen kan överlåtas till annan.

Vem

Konferensen vänder sig till personal med arbetsledande funktion på HVB eller stödboende för barn och unga.
 

Var

Folkets hus
Stockholm City Conference, Stockholm

Barnhusgatan 12-14
111 23 Stockholm

När

Börjar: torsdag 10 oktober kl. 10.00
Slutar: fredag 11 oktober kl.12.30 

ANMÄLAN

Anmälan är nu stängd
Ställ en fråga om konferensen FokusHVB@socialstyrelsen.se

FÖRELÄSARE

Lena Hallengren

Socialminister

Olivia
Wigzell

Generaldirektör, Socialstyrelsen

Sofia
Wallström

Generaldirektör IVO

Erna Zelmin-Ekenhem

Generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Hanna
Jarvad

Jurist, Socialstyrelsen

Therese
Åström

Projektledare, SBU

Eva
Karsten

Arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare, Arbetsmiljöverket
 

Pia
Schyberg

Socionom och sakkunnig
inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket

Ulla
Barr

Inspektör avdelning öst, IVO

 

Maria
Branting

Projektledare, Myndigheten för vårdanalys

Kristofer Petraeus

Projektledare vid sektionen för vård- och omsorgsstandardisering, SIS, Svenska
Institutet för Standarder

Jenny
Åberg

Avtalsansvarig för Sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

Frida
Skårner

Kategoriansvarig och avtalsansvarig
för Sociala tjänster, SKL/Kommentus

Marie-Anne Karlsson

Utredare, Socialstyrelsen
 

 

Jenny Jakobsson 

Utredare, Socialstyrelsen

David
Pålsson

Fil. dr och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet

Göran
Lindahl

CVA/Chalmers och kollegor från Göteborgs Universitet

Jürgen
Degner

Socionom, fil dr och lektor i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi och
socialt arbete (JPS), Örebro universitet

Emma
Larsson

Utredare på avdelningen för tillståndsprövning, IVO

Veikko
Pelto-Piri

Utredare, Område psykiatri, Region Örebro län

Annelie Andersson

Nationell ämnessamordnare för område barn & familj, IVO

Ola Billger

Moderator

Cecilia
Holm

Moderator, IVO

UTSTÄLLARE

Socialstyrelsen

IVO

SBU

SKL / Kommentus 
inköpscentral