loading   Laddar sida...

UTBILDNING KONFERENSER 

Digitala perspektiv – att arbeta multimodalt i förskolan


Tarja Karlsson Häikiö har arbetat som bildpedagog, pedagogisk handledare inom förskola/skola och som planeringsledare för barn och ungdomskultur vid Kultur Göteborg. Hon är idag verksam som lärarutbildare och forskare vid Göteborgs Universitet, Docent i Visuell och materiell kultur och Fil. Dr. i konst- och bildvetenskap. I hennes kunskaps- och forskningsområden ingår bland annat bildarbete i förskola/skola och estetiska lärprocesser, dokumentation och verksamhetsutveckling, reflekterad praktik och praktiknära forskning samt hur olika teoretiska perspektiv används i förskolan. 

Erika Kyrk Seger är utbildad förskollärare och lärare för tidigare åldrar. I sin roll som verksamhets- och kvalitetsutvecklare för förskolan för Västra Göteborg arbetar hon med alla frågor som har att göra med förskolans systematiska kvalitetsarbete, uppbyggnad av pedagogiska nätverk, utvärdering och utveckling av verksamheten gentemot både förskolechefer och förskollärare. I sitt tidigare arbete som digitalista i förskolan har hon arbetat med utvecklandet av att användanda digitala verktyg i förskolan. 

Digitala verktyg får en allt mer självklar plats i förskolans verksamhet, vilket har inneburit en omställning för pedagogernas praktiska verksamhet. Det ställs större krav på hanterandet av digitala verktyg och på förståelse kring varför dessa verktyg skall användas och hur de kan bidra till utvecklingen i den pedagogiska verksamheten. Den didaktiska frågan blir då hur man som pedagog kan förhålla sig till det digitala och hur kompetens kring och acceptans  för digitalt lärande och skapande kan utvecklas. I föreläsningen ges praktiska exempel på hur digitala verktyg kan användas i förskolan som del av pedagogernas arbete med verksamhetsutveckling. I föreläsningen presenteras också centrala begrepp som t. ex. multimodalitet, digitala infödingar,  inbäddning av digitala verktyg, men också förhållningssätt kring hur man kan tänka kring användandet av olika typer av digitala applikationer. 

 

  • Målgrupp:  förskollärare, förskolechefer
  • Datum: tisdag 21 februari 2017
  • Tid: kl. 17.00-20.00
  • Pris: 690 kr exkl. moms, inkl. fika 
  • Anmäl dig senast: tisdag 7 februari
  • Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se

Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag.
Plats kan överlåtas.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se