loading   Laddar sida...
                          

 

Frukostmöte  -  unik lansering:
 
Framtidens fastighetslabb - Ett roligt och kreativt sätt att lära och uppleva!
 
Fastighetsbranschen är en framtidsbransch men ett okänt område för många unga. Samtidigt finns ett växande behov av att attrahera bra arbetskraft. Hösten 2017 slås dörrarna upp till Framtidens fastighetslabb som syftar till att väcka barns och ungdomars intresse för branschen.
 
Under frukostmötet ger labbets projektledare Magdalena Dawidson och Maria Hultgren tips på hur ni tillsammans med era elever kan nyttja labbets möjligheter: Upplevelserbaserade studiebesök, olika spel samt lärarhandledning och temapass för skolan.
 
Förtur för frukostmötets deltagare
Labbet, som ligger vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg, riktar sig framförallt till elever i årskurs 4–9, men kommer också att vara tillgängligt för arbetsförmedlingar och andra arbetsmarknadsåtgärder.
 
Studiebesök och temapass erbjuds från och med hösten 2017, passa på att boka in er klass redan under frukostmötet då det finns begränsat antal platser.
 
 
Tid: 31 mars kl. 08.30 – 10.00
Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1, Göteborg
Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och företag som arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Anmälan: Senast 24 mars via anmälningssidan.

Arrangörer: GR Skola Arbetsliv och Framtidens fastighetslabb
Kontakt: Frågor om innehåll: johanna.redelius@grkom.se 
                Frågor om anmälan: grskolaarbetsliv@grkom.se

Frukostmötet är kostnadsfritt
 
Mer information: http://framtidensfastighetslabb.se/i-skolan/
 

 

 


 

 

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se