loading   Laddar sida...

UTBILDNING KONFERENSER 

 • Anmälan till aktivitet

  Börja med att fylla i det antal deltagare du vill anmäla.
  I nästa steg fyller ni i allas grunduppgifter. 

   

  Det är viktigt att du tar reda på fakturaadressen innan du anmäler dig. Vanligast är att fakturaadressen är ställd till en gemensam adress i kommunen/organisationen och att referens-id/mottagarkod måste finnas med.

   

  OBS! Din bokning är inte slutförd förrän du fyllt i alla steg och fått ett bokningsnummer.

   

 • Antal personer som ska anmälas

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se