Erik Fransson

Erik Fransson

Erik Fransson arbetar som verksamhetsutvecklare på stödföreningen Ung Cancer. Erik är sakkunnig på unga vuxna cancerberörda och arbetar med att förbättra sjukvården för målgruppen. Erik medverkar i innovationsprojektet minKOD.