Aula Medica, Karolinska institutet
Nobels väg 6, 171 65 Solna