Gunilla Gunnarsson

Gunilla Gunnarsson

Gunilla har varit nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) under åren 2010-2017. Under de åren har hon också varit ordförande i Regionala cancercentrums nationella samverkansgrupp. Nu arbetar hon halvtid som handläggare på SKR, som stödjare till cancerteamet och med frågor gällande nationell högspecialiserad vård. Hennes bakgrund är onkolog med strålbehandlingsinriktning, verksamhetschef i Jönköping och centrumchef i Östergötland.