Hans Hägglund
 

Hans Hägglund

Hans Hägglund är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Cancercentrum i samverkan. Han är cancerläkare och cancerforskare och har en professur på Uppsala Universitet och är gästforskare på Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, USA. Hans var tidigare verksamhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2013-2018, läkare och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset 1994-2013 och tidigare ordförande för Svensk förening för Hematologi 2016-2018. Hans är en av initiativtagarna till den visionsdrivna innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova.