Helena Brändström

Helena Brändström

Helena Brändström har en PhD i medicin från Uppsala Universitet. Sedan 2012 är hon samordnare för nationella vårdprogram och införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF), Regionala cancercentrum i samverkan vid Sveriges Kommuner och Regioner. Dessförinnan var Helena verksam vid Socialstyrelsen som projektledare för nationella riktlinjer och samordnare cancerfrågor.