Siri Kautsky

Siri Kautsky

Siri Kautsky, patientföreträdare, processledare patientsamverkan, RCC Stockholm Gotland.

Siri fick diagnosen Neuroendokrin cancer i pankreas vid 23 års ålder, år 2014.

– Jag vill verka för att vården av unga vuxna med cancer ska bli bättre anpassad efter våra förutsättningar, speciellt för oss som har en obotlig sjukdom.

Innovationsprojektet minKOD fick ta emot Tillsammanspriset – Patienter och vård i samverkan, som delades ut av Patientnämnden i Region Stockholm. I minKod utvecklar patienter och personal tillsammans vården för unga med cancer.

Innovationsprojektet undersöker hur sjukvården kan förändras och skapa nya – ibland digitala – mötesformer, så att tonåringar och unga vuxna lättare kan följa behandlingsplaner och få en vård som bättre passar just dem. Ytterst ska det leda till att öka välmåendet och överlevnaden. minKod står för min lösning för att påverka mitt liv som patient, utifrån mina behov och med teknik som stödjer mig.

Samarbetsparter: Karolinska Universitetssjukhuset och Ung Cancer driver projektet i samarbete med Barncancerfonden (både patientorganisationen och stiftelsen), Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland och Sveriges Kommuner och Regioner.