Johan Ahlgren

Johan Ahlgren

Johan Ahlgren är verksamhetschef RCC Uppsala-Örebro. Han har en lång karriär inom svensk cancersjukvård bakom sig. Efter läkarexamen 1985 i Linköping följde AT och specialistutbildning i onkologi vid dåvarande Regionsjukhuset i Örebro 1986–1992.

Överläkare vid onkologiska kliniken Gävle 1996-2013. Åren 1998-2000 överläkare på onkologiska kliniken Uppsala. Verksamhetschef onkologiska kliniken Gävle Sjukhus 2011-2013. Verksamhetschef och överläkare onkologiska kliniken Örebro 2013-2018. Disputerade på en bröstcanceravhandling 2002 och docent i onkologi 2011, fortfarande forskningsaktiv.
 
Medlem i Uppsala-Örebroregionens arbetsgrupp för bröstcancer 1992-2018. Medlem i Svenska Bröstcancergruppen sedan 2007. Medlem i Regionalt Onkologiskt Centrums styrgrupp 2000-2010 sedermera RCC:s regionala styrgrupp sedan 2011.