Björn Arvidsson

Björn Arvidsson


Han har spenderat de senaste sju åren med policyutveckling inom hälso- och sjukvård och life science, specifikt inom cancer och onkologi, med ett särskilt fokus på utveckling av precisionsmedicin.
 
Till vardags sitter Björn mitt i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och samhälle med ansvar för att skapa tillväxt genom innovationer och samskapande i egenskap av verksamhetsledare på STUNS Life science.
 
Disputerad analytisk kemist, med erfarenhet från forskning hos FOI, olika ansvar inom diagnostik, läkemedel och informatik hos schweiziska Roche - samt i samverkan med hälso- och sjukvårdens intressenter.
 
Andra engagemang är styrelseledamot i Forum för Health Policy, en av flera initiativtagare till Nollvision Cancer, samt ordförande i arbetsgruppen för public affairs hos Sweden BIO.