Nicklas Sandström

.

Nicklas Sandström

Nicklas Sandström (M) är Regionråd i opposition i Västerbotten. På nationell nivå är han ledamot i SKR sjukvårdsdelegation, nämnden i för högspecialiserad vård, Skandionkliniken, kommunalförbundet svensk flygambulans samt vice ordförande i Inera. Sandström har även aktivt bidragit till Region Västerbotten förändringsresa i arbetet med värdeskapande innovation i partnerskap.