Ralf Segersvärd

Ralf Segersvärd

Han är tidigare pankreaskirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och bla ordförande i nationella vårdprogramgruppen respektive sakkunniggruppen för nationell nivåstrukturering av pankreascancer. Idag verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm-Gotland, ersättare i RCC Samverkan och ledamot i RCCs arbetsgrupp för nationell nivåstrukturering.