Heléne Öberg

Heléne Öberg

Fysioterapeut med tilläggsutbildning för lymfödembehandling. Arbetat i olika chefsroller inom rehabverksamhet, Region Skåne. Sedan 2016 regional patientprocessledare för Cancerrehabilitering och 2019 verksamhetsutvecklare på RCC Syd inom fokusområdet.