Yvonne Wengström

Yvonne Wengström

Yvonne är professor och sjuksköterska, omvårdnadsansvarig Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset