Leine Persson Johansson

Leine Persson Johansson

Cancerbeskedet blev starten på Leines nya liv

Tiden efter lungcancerbeskedet famlade hon i mörker. 6 år senare äter Leine sin bromsmedicin och ser Kraftens Hus i Borås som den samlingsplats hon själv sökte.

Kraftens Hus ett stödcentrum för cancerberörda öppnades 2018 i februari. Just ett sådant ställe som Leine letade efter under den mörka tiden. Leine fick föra en hård kamp för familjens rättigheter och att få till samtalsstöd för barnen. På kraftens hus har vi samtalsgrupper bl.a för cancersjuka föräldrar som har barn hemma. Förutom Kraftens Hus är Leine också patientföreträdare på RCC väst. Hon är även engagerad i Lungcancerföreningen nationellt. Mycket handlar om att få träffa andra som drabbats av sjukdomen.

– Samtidigt som det är ett sätt att inte känna sig ensam är det en möjlighet att engagera sig. Leine är med på sina egna villkor. För Leine ger det mycket att bara finnas till och få visa att man kan leva flera år med lungcancer. Det behöver inte betyda slutet.